Liitu meie meeskonnaga

Tegutse koos väitlusseltsi meeskonnaga!

Väitlusselts on kiiresti kasvav mittetulundusühing, kus leidub pidevalt nii palgalist kui vabatahtlikku tööd. Olemasolev meeskond on äge ja professionaalsus on kõrgelt hinnatud, samas oleme kõik avatud pidevale õppimisele ja teineteise arendamisele. Kui tunned, et tahad ja saad kusagil EVSi tegemistele kaasa aidata, oled äärmiselt teretulnud! Võta ainult ühendust ja leiame koos just Sulle sobiva viisi kaasata Sind väitlusseltsi ettevõtmistesse. Või võta hoopis ise midagi uut ette ja kaasa meid!


Eesti Väitlusselts kuulutab välja konkursid järgmiste positsioonide täitmiseks:

Eesti kesk- ja põhikoolide meistrivõistluste korraldustiimi liikmed

Kui Peakohtunike Koda peaks juhtivtiimi vastava ettepaneku heaks kiitma, selgitatakse alates käesolevast hooajast Eesti meistrid nii keskkoolide kui ka põhikoolide arvestuses välja ühise kolmeetapilise turniirisarjana. Nagu ka varasemalt otsime seda sarja korraldama noori inimesi arvestades järgmist:

 • KKEMV korraldustiimi liige peab olema tegus, kohusetundlik ning huvitatud ürituste korraldamisest.
 • KKEMV korraldustiimi liige osaleb vähemalt kolme kesk- ja põhikoolide meistrivõistluste etapi korraldustöös.
 • KKEMV korraldustiimi liige saab suurepärase kogemuse 150-inimesega mitmepäevase suurürituse korraldamises, samuti eksklusiivse võimaluse näha Väitlusseltsi telgitaguseid ja köögipoolt ning miks mitte ka võimaluse tulevikus Väitlusseltsis üha ägedamates ettevõtmistes kaasa lüüa.

Ära muretse, Sind ei visata pea ees vette, Sinu kõrval töötavad inimesed, kellel sarnane kogemus olemas ning kelle poole iga võimaliku mure puhul pöörduda on võimalik.

Kui see tundus kasvõi natukenegi põnev, siis kirjuta meile vabas vormis endast (kes sa oled, kus õpid/töötad, milline on sinu varasem kokkupuude väitlusega ning korraldamisega ja miks meistrikaid korraldada soovid) ning  saada see aadressile kristin.parts@debate.ee hiljemalt 7. septembriks. Me ei oota tingimata täispikka nägemust enda rollist korraldustiimis, piisab ka vaid lihtsast soovist mingil moel kaasa lüüa.

Estonian Open 2016 korraldustiim

Traditsiooniliselt toimub 8.-10. aprillil 2016. aastal regiooni üks suurimaid väitlusüritusi Estonian Open 2016. Otsime selle turniiri korraldustiimi liikmeid arvestades järgmist:
 • Estonian Openi korraldaja peab olema äärmiselt kohusetundlik ning kõrge pingetaluvusega inimene, kellel on olemas vähemalt mingisugunegi varasem korralduskogemus.
 • Estonian Openi korraldustöö kestab sügisest kevadeni ning korraldustiimi liige peab olema valmis selle ajaperioodi jooksul turniiri õnnestumisesse panustama.
 • Estonian Openi korraldustiimi liige saab ainulaadse võimaluse korraldada ligikaudu 150-pealist rahvusvahelist üritust, mille kaudu on võimalik luua endale hea kontaktvõrgustik ümbruskonna väitlejate hulgas.

Kuigi eelnev võib tunduda veidi hirmutav, siis ära muretse - turniiri korraldamisele aitavad igati kaasa nii Väitlusseltsi juhtivtiim kui ka varasemad Estonian Openi korraldajad!

Kandideerida saab nii üksi kui tiimina. Kandideerijalt ootame vähemalt 2 A4 pikkust visiooni, mis sisaldab kandideerija kirjeldust enda motivatsioonist ning visiooni turniiri korralduse osas (sh Estonian Open 2015 toimumise linn, rahastusallikad, ettekujutus turniiri planeerimisest), lisada ka oma CV. Eelnev palume saata aadressile kristin.parts@debate.ee hiljemalt 7. septembriks.

Rahvusvaheliste koostööprogrammide koordinaator

Väitlusselts tegutseb ühiskonna nimel, kus võidutseb tugevam argument. Et seda saavutada teeb Väitlusselts koostööd ka mitmete rahvusvaheliste partneritega. Sellest tulenevalt otsime rahvusvaheliste koostööprogrammide koordinaatorit, arvestades järgmist:

Ülesanded:
 • koordinaator on Väitlusseltsi poolseks kontaktisikuks rahvusvahelistes projektides
 • projektitaotluste, aruannete ja muu dokumentatsiooni täitmine
 • välislähetustel käimine
 • EVSi juhtivtiimi iganädalastest koosolekutest osavõtmine

Ootused kandidaadile: 

 • hoolsus ja korrektsus
 • iseseisvus ning väga tugev enesedistsipliin
 • väga hea suhtlemisoskus
 • väga hea inglise keele oskus

Miks kandideerida:

 • mitmekesine kogemus rahvusvaheliste projektide valdkonnas
 • lai kontaktivõrgustik nii Eestis kui üle terve maailma aktiivsete ning kogukonda edendavate inimeste hulgas
 • võimalus käia projektikohtumistel välisriikides
 • töötasu maksmise võimalus viies ellu projekte, millel on ette nähtud ka palgafond (kaugem perspektiiv)

Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja (max kolmandik A4) ning CV-d (max 2 A4) hiljemalt 7. septembriks aadressile debate@debate.ee. Küsimuste korral pöörduda samale aadressile.

Kommunikatsiooni vabatahtlik

Väitlusseltsi ürituste arv kasvab aasta-aastalt. Et meie tegevuste kohta käiv info jõuaks nii EVSi liikmeteni kui ka laiema avalikkuseni, otsime kommunikatsioonijuhti, arvestades järgmist:
 • Kommunikatsiooni vabatahtlik on väga hea eneseväljendusoskusega nii sõnas kui kirjas.
 • Kommunikatsiooni vabatahtliku ülesanneteks on hallata Väitlusseltsi sotsiaalmeedia kontosid, kodulehte ning meililiste ja  korraldada Väitlusseltsi kanalite kaudu informatsiooni jagamine meie tegevuste kohta.
 • Kommunikatsiooni vabatahtlikul avaneb võimalus töötada ühe Eesti suurima noorteühenduse juures, millega kaasneb lai kontakvõrgustik nii seltsi sees kui meie partnerite hulgas. 

Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja (max kolmandik A4) ning CV-d (max 2 A4) hiljemalt 7. septembriks aadressile debate@debate.ee. Küsimuste korral pöörduda samale aadressile. 

Märka Argumenti suuna vabatahtik

Väitlusseltsi avalikud tegemised on aasta-aastalt järjest nähtavamad. Ka 2015. aasta pole erand. Riigikogu valimiste ajal alanud suur töö jätkub hooajal 2015/2016, kus eesmärgiks on kirjutada 40 postitust Postimehe Väitlusblogisse ning korraldada Vabaühenduste Fondi projekti "Väitlusmeedia" raames kümme audiovisuaalset väitlust. Otsime Märka Argumenti suuna assistenti, arvestades järgmist: 
 • töö on vabatahtlik 
 • Märka Argumenti suuna vabatahtlikul on väga hea kirjaoskus ning võimekus õppida selgeks ning kasutada korrektset meilietiketti 
 • vabatahtlik võib olla keskkooliõpilane, tudeng või vanem 
 • töö sisuks on suhtlemine EVSi sees (et leida blogipostituste kirjutajaid ning moderaatoreid ja kohtunikke audiovisuaalseteks väitlusteks) 
 • Väitlusblogi "toimetuse" töö administratiivne koordineerimine 
 • kasuks tuleb Eesti meedia ja ühiskondlik-poliitilise elu tihe jälgimine 

Kandidaadilt ootame motivatsioonikirja (max kolmandik A4) ning CV-d (max 2 A4) hiljemalt 7. septembriks aadressile debate@debate.ee. Küsimuste korral pöörduda samale aadressile.