debate.ee kasutustingimused 


 1. Mõisted
  1. Kodulehekülg - ühtse tervikuna toimiv kodulehekülje materjalidest koosnev MTÜ Eesti Väitlusseltsi Interneti virtuaalserver, mis asub www.debate.ee domeeniaadressil.
  2. Kodulehekülje materjalid - kodulehekülje koosseisu kuuluv andmebaas (sh. selle struktuur ning kõik selles sisalduvad tekstid), graafiline kujundus (sh. struktuur ja kõik graafikafailid) ja arvutiprogamm (sh. lähtekood ja sellest tulenev HTML-kood).
  3. Kasutustingimused - käesolevad kodulehekülje kasutustingimused.
  4. Kasutaja - Interneti kaudu kodulehekülge vaatav või mistahes muul viisil kasutav isik.
  5. Kodulehekülje kasutamine - kodulehekülje vaatamine Interneti kaudu, koduleheküljele materjalide (sh. tekstide ja graafika) sisestamine ja mistahes muu kodulehekülje materjalide kasutamine.
 2. Üldpõhimõtted
  1. Kasutustingimused on siduvad kõikide kasutajate suhtes. Privaatsuspoliitika sätestab, millist Kasutaja kohta käivat informatsiooni on  EVS-il õigus salvestada, kuidas on EVS-il õigus seda informatsiooni kasutada ning millises ulatuses vastutab EVS Kasutaja informatsiooni privaatsuse tagamise eest. 
   Kogu debate.ee sisu on kaitstud autoriõigusega vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Autoriõigused kuuluvad vastavate tekstide/graafika/fotode autoritele. Kui tekstide/graafika/fotode juures ei ole autorit märgitud, tuleb autoriks lugeda MTÜ Eesti Väitlusselts ning materjali kasutamiseks loa saamiseks tuleb võtta ühendust Eesti Väitlusseltsi juhatusega. MTÜ Eesti Väitlusselts (edaspidi EVS) austab kõikide oma Interneti kodulehekülge külastavate isikute privaatsust ning seega salvestame isikuandmeid ainult juhul, kui külastaja ise selliseid andmeid meile annab. Meie kätte usaldatud isikuandmete ja muu informatsiooni kasutamisel järgime kõiki EV õigusakte, eriti Isikuandmete kaitse seadust ja Andmekogude seadust. 

   2. Informatsiooni salvestamine 

   2.1. Kasutaja on teadlik, et EVS-il on õigus salvestada kõik andmed, mille Kasutaja Koduleheküljele sisestab. EVS eeldab, et Kasutaja on andmed sisestanud vabatahtlikult. 

   2.2. Kodulehekülg salvestab automaatselt Kasutaja kohta tehnilist informatsiooni, mida EVS ei seosta ega ürita seostada Kasutaja isikuga. Automaatselt salvestatava tehnilise informatsiooni hulka kuulub informatsioon selle kohta, millal ja kuskohast Kasutaja Koduleheküljele tuli, kui kaua Kasutaja Koduleheküljel viibis ja kuidas liikus, millist operatsioonisüsteemi ja Interneti-lehitsejat Kasutaja Kodulehekülje vaatamiseks kasutas, millal ja kuhu Kasutaja Koduleheküljelt lahkus. 

   2.3. Koduleheküljele kasutajaks registreerudes ja/või registreeritud kasutajana sisse logides salvestab Kodulehekülg Kasutaja arvutisse väikesemahulisi andmefaile ehk ?sessiooniküpsiseid? (ingl. k. ? session cookies). Kasutajal on õigus keelata oma Interneti-lehitsejal ?sessiooniküpsiste? vastuvõtmine ja salvestamine, samas tähendab see, et kasutaja ei saa Koduleheküljele sisse logida. Sessiooniküpsised kustutatakse alati peale seda, kui Kasutaja on ennast välja loginud. 

   2.4. EVS-il on õigus elektrooniliselt jälgida Kasutaja poolt Koduleheküljel sooritatavaid toiminguid ja Kodulehekülje serverile Kasutaja poolt saadetavaid infopäringuid, et kaitsta Kodulehekülje serverit rünnete eest või selliseid ründeid ennetada. 

   3. Informatsiooni kasutamine 

   3.1. Kasutaja poolt Kodulehekülje kaudu EVS-ile edastatud andmeid kasutab EVS Kasutajale sellise informatsiooni saatmiseks või kättesaadavaks tegemiseks, mille saamiseks Kasutaja on soovi avaldanud. EVS-ile jääb õigus saata Kasutajale omal äranägemisel EVS-iga seotud mitte-ärilisi teateid. 

   3.2. EVS-il ei ole õigust Privaatsuspunktide punktide 2.2 ? 2.3 alusel salvestatavat tehnilist informatsiooni seostada ega üritada seostada Kasutaja isikuga. Nimetatud informatsiooni kasutab EVS anonüümse statistika koostamiseks. 

   3.3. EVS ei müü Kasutaja kohta salvestatud informatsiooni mistahes äriühingutele ega tee sellist informatsiooni mistahes äriühingutele muul viisil kättesaadavaks v.a. ulatuses, mis on vajalik Kodulehekülje haldamiseks ja anonüümse tehnilise statistika koostamiseks. 

   3.4. EVS ei anna Kasutaja kohta salvestatud informatsiooni kolmandatele isikutele välja arvatud Privaatsuspoliitika punktis 3.3 nimetatud juhtudel ja seadustega sätestatud juhtudel. 

   4. Vastutus 

   4.1. Kasutaja vastutab kõikide tema poolt Koduleheküljele valeandmete sisestamisest ja/või muul viisil Kodulehekülje ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude eest. Katse rünnata Kodulehekülje serverit on klassifitseeritav kuriteona ja EVS-il on õigus pöörduda abi saamiseks politsei poole. 

   4.2. EVS ei vastuta kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida, kui kolmas isik kasutab Koduleheküljelt EVSi loata võetud materjali (näiteks Kasutaja e-posti aadressi avalikust foorumist). 

   4.3. Kuna EVS ei halda ise oma Kodulehekülje serverit vaid rendib virtuaalserverit, ei vastuta EVS kahju eest, mis tuleneb Kasutaja andmete avalikukssaamisest virtuaalserverit haldava firma süül. 

   4.4. EVS ei vastuta Kasutajale tekkinud kahju eest juhul, kui vääramatu jõu tõttu on Kasutaja informatsioon kas hävinud või avalikuks tulnud.