Üldkoosolekutest

00:00, 13. detsember, margo.loor, Kommentaarid: 0
Väitlusseltsi üldkoosoleku korraldamise kord võib esmapilgul jääda segaseks. Järgnevalt väike selgitus.
Üldkoosolek peab toimuma vähemalt üks kord aastas. Liikmete soovil on võimalik üldkoosolekut kutsuda kokku ka sagedamini. Üldkoosolek on väitlusseltsis sama kui valimised või referendum on riigis - hetk, kui kõrgeima võimu kandja ehk rahvas (liikmed) teostavad reaalselt oma võimu.

4. detsembri koosolekul toimus sisuline arutelu ja otsustamine 

2010. a. üldkoosolek oli kokku kutsutud 4. detsembriks. Nimetatud kuupäeval kogunes Tartus, Struwe 4 saalis üle kolmekümne EVSi liikme, kelledest paljud olid volitatud hääletama ka mittekohalviibivate liikmete nimel. Hääli oli kokku 117. Kuid kuna EVSil on liikmeid üle 500, siis ei olnud häälte arv piisav, sest meie põhikiri näeb ette, et üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal või esindatud on vähemalt pooled EVS liikmed.

MTÜ seaduse ja meie põhikirja järgi peab juhatus sellisel juhul kokku kutsuma uue üldkoosoleku kõige varem 10 päeva pärast esimest üldkoosolekut. Teine üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata kohalviibivate liikmete arvust. 

Kuna aga nii suur hulk liikmeid oli esindatud ja kogunenud, siis ei lasknud me juhust käest ning tegime liikmete koosoleku ikkagi, kuigi juriidiliselt ei olnud see üldkoosolek. Arutasime päevakorrapunkte, hääletasime päevakorras ettenähtud küsimusi ja protokollisime koosoleku. Teiste sõnadega - selgitasime välja kogunenud EVS liikmete tegeliku tahte päevakorra küsimustes.

15. detsembri koosolek on juriidiline formaalsus, osalemine pole vajalik

Järgmisel päeval s.o. 5. detsembril saatsime välja korduva üldkoosoleku kutse selleks, et täita seaduse ja põhikirja nõudeid ning anda 4. detsembri koosolekul tehtud otsustele juriidiline jõud. Reaalselt ole vaja korduval üldkoosolekul osaleda. Tegemist on juriidilise formaalsusega, mis lihtsalt kinnitab punkt-punktilt kõik 4. detsembril liikmete poolt reaalselt tehtud otsused.

Järgmistel aastatel ... ?

Mina isiklikult ei kavatse jätta jonni ning proovin ka 2011. a. üldkoosoleku eel teha piisavalt tööd selle nimel, et saada üldkoosolek esimesel katsel korraldatud st. saada vähemalt pooled liikmed kohale või volikirjadega esindatud. 

Võibolla on põhjendatud võtta eeskuju mõnest teisest noorteühendusest, kelle põhikiri lubab korduva üldkoosoleku kokku kutsuda 5 min pärast seda, kui esimene üldkoosolek ei saavuta kvoorumit. Hetkel väitlusseltsi põhikiri seda ei luba, aga seadus sellist lahendust ei keela.

Kuidas üldkoosoleku vahelistel aegadel saab osaleda?

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: