Teemamapp: "Ukraina oleks pidanud Venemaa asemel valima Euroopa Liidu"

10:14, 11. veebruar, silverlulla, Kommentaarid: 1
2013/2014 õppeaasta väitluse meistrivõistluste 2. etapi teemamapp.
Teemast

Antud teemas on ette antud konkreetne küsimus, mille üle väidelda - mis oleks Ukrainale
kasulikum? Kas sõlmida Euroopa Liiduga assotsiatsioonilepe või peamiselt Venemaa poolt
juhitud tolliliidule ja vabakaubandusleppele keskendumine. Kuigi Ukrainas on tõenäoliselt
palju asju, mis meile, lääne inimestele, ei meeldi, ei peaks väitlused keskenduma sellele, kas
või kuidas meie peaksime lahendama muid probleeme, mis Ukrainas on juhtumas, olgu
nendeks korruptsioon, demokraatlike põhimõtete eiramine või midagi muud sarnast. 
 
Samuti ei ole väitluse eesmärgiks anda hinnanguid Viktor Janukovitši või kellegi teiste
praegustele tegevustele, mis ei ole otseselt seotud konkreetse väitlusküsimusega. Küsimus
on selles, kumma valiku oleks Ukraina pidanud tegema, mitte kas inimeste väidetav alusetu
vahistamine, läbipeksmine, protestijate või oppositsiooniliidrite käitumine või midagi muud
sellist on õige või mitte.  
 
Väitluse eesmärk ei ole arutada selle üle, mida tuleks või ei tuleks teha erinevate
osapooltega, kas tuleks või ei tuleks teha erakorralised valimised või muude antud teemaga
piirnevate küsimuste üle. Väitluses on üks konkreetne küsimus, millele otsitakse vastust –
kumma poolega Ukraina oleks pidanud ennast siduma. 
 
Küsimusi, millele mõlemad pooled võiksid tähelepanu pöörata:
 • Kas valitsuse otsus oli legitiimne? 
 • Mis teeb ühe otsuse legitiimseks? 
 • Kas mingitel tingimustel on õigustatud „rahva hääle“ mitte kuulda võtmine? Millistel? 
 • Millised on ühe või teise osapoolega enda sidumise lühi- ja pikaajalised tagajärjed? 
 • Kas, kuidas ja miks muudaks Euroopaga majandusleppe sõlmimine Ukraina poliitikat, 
 • valitsuse juhtimisstiili? 
 • Milliseid lubadusi on teinud EL Ukrainale, milliseid Venemaa?  
 • Milline on mõlema institutsiooni ajalugu oma lubaduste täitmisel? 
 • Millised on siiani olnud Ukraina majandussidemed nii EL’i kui ka Venemaaga? 
 • Millised on olnud ja võiksid olla nii ELi kui Venemaa poolsed reageeringud, kui Ukraina 
 • otsustab keskenduda oma poliitikas emmale-kummale? 
Viimase märkusena – tasub uudiseid jälgida, tegemist on teemaga, mis areneb igapäevaselt
otse meie silmade ees, nii, et iga päev võib tulla uudiseid, sõnavõtte või seisukohti, mida on
kasulik viimastel hetkedel ka oma kaasusesse integreerida. 
 
Lisamaterjale : 
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/01/30/9-questions-about- ukraine-you-were-too-embarrassed-to-ask/
http://arvamus.postimees.ee/2630130/online-vaitlus-kas-idapartnerlus-on-labi-kukkunud
http://www.postimees.ee/2632150/fule-el-peatab-too-assotsiatsioonileppe-solmimiseks- kiieviga
http://www.postimees.ee/2578878/putini-nounik-el-ukraina-assotsieerumislepet-ei-tule
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25032275
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25423808
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25406398
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25467738
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25108022
http://www.bbc.co.uk/news/business-25430980
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25427706
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25401179 

Kommentaarid: 1

1
Väitleja 16:29, 11. veebruar Kas siin teemas tuleks teha plaan või midagi defineerida? Millise probleemi võiks välja tuua?

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: