Teemamapp: „Üldhariduskoolidel peab olema õigus korraldada sisseastumiskatseid 1. klassi“

18:22, 30. aprill, silverlulla, Kommentaarid: 0

2013. aasta põhikoolide Eesti meistrivõistluste teemamapp.

NB! Käesolev analüüs on vaid soovituslik lähtekoht teema ettevalmistamisel

I Teemast

Tegemist on kinnise teemaga, mis tähendab, et suures plaanis on väitluse raamistik jaatusele juba ette antud. Sellest tulenevalt ei oota teema ka jaatuselt konkreetsema või detailsema plaani esitamist probleemide lahendamiseks. Jaatusele piisab teema raami defineerimisest ja määratlemisest, mis peab tegelema ka teemas selgitamata küsimuste avamisega.

Väitluse tuumaks peaks olema see, kas ja miks peaks koolidel olema õigus teha sisseastumiskatseid. See tähendab seda, et jaatus peab näitama seda, et katsete kasud kaaluvad vähemalt teatud juhtudel üles kahjud. Samas ei pea näitama seda, et üldjuhul kaaluvad kasud kahjud üles.

Teema seab jaatusele kaks suurt tõestamiskohustust: 1) Näidata ära, miks peab üldhariduskoolidele jätma õiguse 1. klassi sisseastumiskatsete korraldamiseks. 2) Millist kasu sisseastumiskatsete tulemusena koostatud klassid pakuvad nii õpilastele, õpetajatele kui ka ühiskonnale suuremas plaanis.

 

II Definitsioonidest

Üldhariduskool on kool, kus saab omandada üldharidust, erinevalt näiteks kutse-, huvi- või kõrgharidusest. Eestis on üldhariduskoolid algkool, põhikool, üldhariduskeskkool, gümnaasium.

Sisseastumiskatsete puhul peetakse silmas õpilaste teadmiste testimist ning nende tulemuste alusel õpilaste järjekorda panemist ning nende esimesse klassi vastuvõtmist.

 

III Mõned küsimused jaatusele

1.       Kas ja millist mõju omab sisseastumiskatsete tulemusel komplekteeritud klass õpilastele?

2.       Kas ja kuidas mõjub taolisel viisil komplekteeritud klass õpetajatele?

3.       Kas ja kuidas mõjub taolisel viisil komplekteeritud klass koolidele?

 

IV Mõned küsimused eitusele

1.       Kas ja millise põhjendamatu eelise võib antud õiguse rakendamisel teatud rühm lapsi saada?

2.       Kas ja kuidas mõjuvad taolised katsed lastele psüühikale?

3.       Kas ja kuidas mõjuvad taolised katsed lastevanematele?

 

Lisalugemist:
http://www.postimees.ee/441216/online-vaitlus-kas-1-klassi-katsed-on-pohjendatud/

http://uudised.err.ee/index.php?06154922

http://www.tallinnapostimees.ee/721006/enamiku-tallinna-eliitkoolide-1-klassi-katsed-toimuvad-uhel-ajal/

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uus-seadus-keelab-sisseastumiskatsed-i-klassi.d?id=20993770

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: