Teemamapp: "Riigi kulul kõrghariduse saanud noored peaksid töötama vähemalt 3 aastat pärast hariduse saamist Eestis".

12:07, 06. veebruar, kai.klandorf, Kommentaarid: 0
2012/2013 õppeaasta väitluse meistrivõistluste 2. etapi teemamapp.

Teemast

Tegemist on võrdlemisi kinnise ja üheti mõistetava teemaga, mille defineerimisel kellelgi loodetavasti küsimusi ei teki. Jaatusele on ette antud plaan (konkreetne riigipoolne sekkumine), mida nad kaitsma peavad. Seetõttu ei ole põhjendatud selle teema käsitlemine stiilis “põhimõtteliselt oleks/ei oleks tore, kui noored pärast hariduse saamist Eestis töötaksid”. Selle asemel tuleks lähtuda sellest, mis on head või halba selles, kui riik vastava mehhanismi loob. Samuti ei näe me, et antud teemat oleks mõistlik või põhjendatud kitsendada mõnele konkreetsele kõrgkoolile või erialale. 

Küll aga võib jaatus omalt poolt välja tuua mehhanisme, mis tagaksid selle plaani täitmise – mismoodi kontrollitakse, et noored tõepoolest Eestisse elama jäävad, ja millised on riigi võimalused sanktsioneerida, kui nad seda ei tee. 

Ühtlasi võiks jaatus välja tuua selle teema puhul kõige suuremad probleemid – miks me seda teemat üldse väitleme, miks see on hetkel ühiskonnas oluline? 

Eituselt eeldame selles väitluses võrdlemisi laia pildi nägemist – mida toob kaasa nii ülikoolilõpetajale kui riigile see, kui me kohustaksime kõiki noori 3 aastat Eestis töötama? Juhul, kui jaatus esitab omapoolseid sanktsioneerimisvõi kontrollmehhanisme, eeldame muidugi ka neile reageerimist. 

Selle teema puhul on kolm peamist vaidlusküsimust:


  •  Kõrghariduse rahastamismehhanism – kas Eestis peaks olema kõrgharidus tasuline või tasuta ja kui, siis mida riik selle eest vastu saab? 
  •  Noorte lahkumine välismaale – kas riik peaks seda pidurdama ja kui, siis milliste mehhanismidega? 
  •  Struktuurne tööpuudus – viimase aja kõrgharidusega töötute teema valguses võib küsida, milliste valdkondade töötajaid meil tarvis on, ja kust nad tulema peaksid? Kas ja kuidas peaks riik nende töökohtade täitmist reguleerima? 

Mõned kriitilised küsimused, millele mõlemad pooled mõelda võiksid:

  • Kas riigil on õigus tööjõu vaba liikumist sellisel moel sanktsioneerida? 
  •  Kas riik suudab garanteerida kõigile kõrgharidusega inimestele töökohad? 
  •  Kas Eestis on hetkel suurim puudus just kõrgharidusega inimestest? 
  •  Miks me ei taha, et noored välismaale läheksid? 
  •  Kas võimalikult paljudele inimestele tasuta kõrghariduse andmine on üldse riigi huvides? 
  •  Millised oleksid kasutegurid, kui inimesed maksaksid oma kõrghariduse eest ise? 
  •  Mis võib juhtuda nii potentsiaalsete üliõpilaste kui riigi jaoks, kui tasuta kõrgharidusega kaasnevad hilisemad kohustused? 

 Teemakohaseid artikleid:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lang-miks-riik-peab-hariduse-andma-kui-inimene-parast-valismaale-toole-laheb.d?id=33195833

http://arhiiv.pohjarannik.ee/print.php?sid=3787

http://www.rajaleidja.ee/juhtkiri-korghariduse-eest-maksad-ise-hiljem/

Viimasel ajal käima läinud kõrgharidusega töötute jutt:


http://www.epl.ee/news/arvamus/korgharitud-noore-lugu-kuidas-ma-tood-otsin.d?id=65529908
http://www.epl.ee/news/arvamus/airi-alina-allaste-noor-haritud-ja-tootu.d?id=65519928
http://www.juhtimine.ee/1112980/karjaarinoustaja-korgharidus-pole-veel-voti-helge-elu-juurde/

Statistikat: 


Statistikat leiab mõistagi statistikaametist:
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/varval.asp?ma=TT352&ti=PALGAT%D6%D6D+OTSIVAD+KESKERI-+JA+K%D5RGHARIDUSEGA+T%D6%D6TUD+SOO+JA++
OTSITAVA+T%D6%D6+HARIDUSTASEMELE+VASTAVUSE+J%C4RGI&path=../
Database/Sotsiaalelu/15Tooturg/10Tootud/02Aastastatistika/&lang=2

Aga ka artiklitest: 
http://www.epl.ee/news/melu/keskeri-ja-korgharidusega-tootute-osakaal-on-kasvanud.d?id=65254598

http://www.rajaleidja.ee/korgharitud-noorte-seas-on-tootuid-vaid-3/

Sarnasel teemal mujalt:
http://www.guardian.co.uk/education/2013/jan/28/free-university-movement-excluded-learners
http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/jan/24/value-of-uk-degree-investment
http://www.ed.psu.edu/educ/cshe/working-papers/WP%236
http://idebate.org/debatabase/debates/education/house-believes-university-education-should-be-free

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: