Teemamapp: "Paralleeluniversumis planeedil X elavad inimesed peaksid tsivilisatsiooni algusaegadel püsiva ühiskonnakorraldusena valima kapitalismi asemel kommunismi"

09:32, 28. märts, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0

Väitlus toimub fiktiivses keskkonnas, paralleeluniversumis. Väljamõeldud inimkond valib omale ühiskonnakorraldust puhta lehena. Neil ei ole eelnevaid kogemusi ühiskonnaks olemisega ja nende valik on püsiv - valides kommunismi või kapitalismi, jäävad inimesed ka selle juurde.

Seega on dilemma väga selge: kommunismi ja kapitalismi vahel.

Nüüd aga väitlusesse - mida väitluses eeldada ja millised on kohtunike ootused.

Eeldused:

  1. Ühiskonnakorralduseks on valida kas kommunism või kapitalism.

  2. Vaatame planeeti X täiesti isoleerituna Maa tingimustest. Kui Maa ajaloos on olnud ühiskondi, kus kommunism või kapitalism on ja ei ole töötanud, siis ei ole see iseseisvalt piisav tõestus planeedile X. Tähtis on leida need põhjused ja õigustused ühiskonnakorraldusele.

  3. Ühiskond planeedil X on nagu inimkond oma koidikul, kus eksisteerisid hõimu-laadsed vormid, ent mitte veel funktsioneerivat ühiskonda. Võrdluseks võib tuua Rousseau primitiivse inimese.

Ootused:

  1. Kommunismi ja kapitalismi definitsioon. Mõlemad ühiskonnakorraldused on laiad ja mitmetimõistetavad. Selge ülesehitus riigikorra, majanduse, ümberjagamise ja muude aspektide osas teeb väitluse mõistetavamaks.

  2. Kriteeriumid, mis fiktiivse ühiskonna valiku arusaadavaks muudavad .

  3. Valiku tulemus. Mis sellest ühiskonnast saab pärast valikut ühe või teise ideoloogiaga riigikorralduse kasuks või kahjuks?

  4. Õigustus - kumb valik oleks eetilisem, õiglasem, parem, kasulikum?


Teemamapp on kindlasti liiga lühike, et seletada lahti 300 aastat mõttelugu inimkonna ajaloos. Ent see töö on juba väitlejate enda teha, vana hea abimehe otsingumootori abil. Mõningad soovituslikud märksõnad, mida uurida:

  • eesti keeles: kommunism, kapitalism, kommunistliku partei manifest, klassivõitlus, proletariaat, eraomand, kapitalism, turumajandus, tööjaotus, liberalism, rahvaste rikkusest, nõudlus-pakkumine, turutasakaal, vaba turg;

  • inglise keeles: communism vs capitalism, laissez-faire, distribution of labour, private ownership, wage slavery, capital accumulation, supply and demand, free market;

  • kuulsaid mõtlejaid: Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, Jean Jacques Rousseau, von Hayek, von Mises, Adam Smith, Milton Friedman, Jürgen Habermas, Ayn Rand.


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: