Teemamapp: "Lääs peaks suhetes Vladimir Putini režiimiga valima praeguse väärtuspõhise poliitika asemel pragmaatilise reaalpoliitika" 

09:28, 28. märts, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0
Väitluse raam on maailm nii, nagu me seda tunneme. Tänase lääne peamine välispoliitiline väärtus on inimõigused ja nende kaitsmine. 21. sajandi algus on küll kaotanud traditsioonilise arusaama riikidevahelisest konfliktist ning riikide suveräänsusest, ent rahvusvaheline suhtlemine püsib endiselt inimõiguste ja demokraatia põhise väärtuspoliitika keskkonnas.

Väitluse tuumaks on Putini käitumine ja üha teravnev vastasseis läänega. Kuidas peaks lääs reageerima? Kas üritama leevendada pingeid, alustama vasturünnakut, nõudma endiselt inimõiguste kaitsmist ja demokraatiat Venemaal või laskma Putinil vabalt tegutseda?

Mudel on iga võistkonna enda luua. Tähtis on, et tekiks selge ideoloogiline vastasseis välispoliitikas ja seisukoha tulemusena oleks näidata ka praktiline järelm.

Definitsioonid

Lääs – Tuntud ka kui lääne liberaalsed demokraatiad. Sinna alla kuuluvad Euroopa Liit ja teised sarnaseid väärtusi ülal hoidvad riigid (nt. USA, Kanada, Austraalia, Jaapan).

Vladimir Putini režiim – Hetkel Venemaal võimul olev jõud, mida juhib Vladimir Putin. Tasub uurida, milliste väärtuste eest see režiim on seisnud ja seisab ning kuidas on senini lääneriikide ja Putini vaheline suhtlus käinud.

Väärtuspõhine poliitika – Protsess, kus lahenduseni jõudmisel seatakse kõige olulisemaks eesmärgiks mingite kindlate väärtuste ja maailmavaadete kaitsmine.

Reaalpoliitika – Protsess, kus igat olukorda hinnatakse vastavalt vajadustele erinevalt. Ei seota end ühe konkreetse maailmavaate ega väärtuste komplektiga, vaid vastavalt situatsioonile võidakse esindada erinevaid vaatenurki. Diplomaatial ja otsuste tegemisel puudub siduv ideoloogia.

Olulised küsimused sel teemal

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: