START teemamapp

10:15, 11. oktoober, margo.loor, Kommentaarid: 3
Peakohtunike koja liige Aare Pere võttis vabatahtlikuna enda koostada selle õppeaasta START turniiride teemamapi. Suur tänu Aarele ja jõudu kõikidele START võistkondadele ja nende treeneritele valmistumiseks!

Kodakondsuseta alalistele elanikele EV kodakondsuse andmine ilma lisanõueteta on põhjendatud

Mõistetest

Kodakondsuseta isikud selle teema mõttes hõlmab nii:

 • Kodakondsuseta isikuid (isik, kellel ei ole ühegi riigi kodakondsust ning kellel ei ole ka võimalust seda vabal tahtel saada)
 • määratlemata kodakondsusega isikuid (isikud, kes on jäänud varasemast kodakondsusest ilma seoses tema kodakondsusjärgse riigi lakkamisega (nt kunagiste NSV Liidu kodanikud), kuid ei ole realiseerinud oma võimalust saada mõne järglasriigi kodakondsust.)

 

Kuigi Eestis eristatakse neid kahte mõistet, siis pole selle väitluse raames see erinevus oluline.


Eesti kodakondsus

Eesti kodakondsuse saamise tingimused on praegu: (http://www.politsei.ee/et/teenused/eesti-kodakondsus/kodakondsuse-taotlemine/)

 • pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust või elamisluba (kes on asunud Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit)
 • on elanud enne taotluse esitamist Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt 8 aastat, millest viimased 5 aastat püsivalt.
 • on sooritanud eesti keele oskuse eksami
 • on sooritanud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami
 • omab legaalset püsivat sissetulekut
 • omab registreeritud elukohta Eestis
 • on lojaalne Eesti riigile.

Seega peaks väitlus keskenduma eelkõige eesti keele oskuse, põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise nõude põhjendatusele. Teema sõnastus räägib küll igasugustest lisanõuetest, kuid väitluse piiritlemise tarbeks tasub keskenduda nendele põhiküsimustele.

 

Märksõnad, millele tasub mõelda

- Kodakondsuse tähendus. Milleks on isikul üldse kodakondsust vaja, millised on riigi ja selle kodanike vahelised suhted? Mis on keelenõude ja põhiseaduse tundmise nõude eesmärk?

Jaatus:

 • Oluline on riigi ja inimese tegelik side. Kui inimene on pikaajaliselt Eestis elanud ja tal pole ühegi riigi kodakondsust, siis võib eeldada, et piisav side inimese ja riigi vahel on tekkinud.
 • Endise Nõukogude Liidu riikide erandlik olukord - Eesti territooriumile elama asunud isikud ei asunud elama välisriiki. Seetõttu on tekkinud olukord, kus neil oleks küll võimalik taotleda Venemaa, kui Nõukogude Liidu õigusjärglase, kodakondsust, kuid samas puudub neil inimestel igasugune side Venemaaga.
 • Kodanikud saavad efektiivsemalt osaleda poliilitises otsustusprotsessis, mistõttu tunnevad nad ka tihedamat sidet riigiga ja nende huvid on paremini esindatud.
 • Kodakondsusega isikud saavad olla kindlad, et neid ei saadeta riigist välja (näiteks jättes elamisloa pikendamata, sest ka pika-ajaalise elamisloa puhul on keelenõue)
 • Keeleeksami nõue ei ole põhjendatud, sest suurel osal nendest inimestest pole eesti keelt vaja ning isegi kui nad eksamiks selle ära õpivad, siis nad ei saa seda kasutada, sest keelekeskkonda pole.

Eitus:

 • Kodakondsus eeldab tihedamat sidet inimese ja riigi vahel kui ainult püsivat elamist. Riigil peab olema võimalik kontrollida, kas kodakondsuse taotleja on ühiskonnaga ka muul viisil seotud. Isikul on võimalik ka ilma kodakondsuseta Eestis elada ja töötada.
 • Peaaegu kõik riigid seavad kodakondsuse puhul rangeid nõudmisi (vt http://web.archive.org/web/20060404042127/http://www.opm.gov/extra/investigate/IS-01.pdf). Eesti olukord pole nii eriline.
 • Ilma keeleoskuse ja põhiseaduse tundmiseta ei suudaks uued kodanikud reaalselt poliitilises elus osaleda. Oht riigi julgeolekule.
 • Kodakondsuse andmine ei asenda integratsiooniprotsessi.

 

Materjale:

Statistika määratlemata isikute ja nende kodakondsuse staatuse kohta: http://www.politsei.ee/dotAsset/61215.pdf

Kindlasti tasub tutvuda Siseministeeriumi poolt läbi viidud uuringuga http://www.siseministeerium.ee/uuringud-4/, kus uuriti määratlemata kodakondsuseta isikute suhtumist Eesti kodakondsusesse.

Valik olulisi artikleid Riigikogu Toimetistes, SIrbis ja muidugi ka Postimehes-Päevalehes.

Kommentaarid: 3

1
wintrade 15:31, 17. detsember nike shoes outlet,discount sunglasses online,cheap nike shoes online store
2
loveinapparel 13:17, 22. detsember nike air max trainers,nike air max sale,air max 90,puma shoes online ,nike max 2009,cheap air max 2009
3
loveinapparel 14:34, 31. detsember nike air max trainers,nike air max sale,air max 90,puma shoes online ,nike max 2009,cheap air max 2009

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: