Põhikoolide meistrivõistluste teemamapp

13:16, 23. aprill, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0
Eestis tuleks keelustada hasartmänguasutused 

Tegemist on väitlusega, kus mõlemad pooled peavad analüüsima hasartmänguasutuste mõju ühiskonnale. Esmalt tuleks end kurssi viia seisukorraga Eestis: kui palju on siin hasartmänguasutusi (võrreldes näiteks teiste Euroopa riikidega), kui palju käivad eestlased kasiinodes ning mis võiks olla probleemne sellise nähtuse juures.

Teemale võib läheneda mitme külje alt: praktiline (sõltuvus, hasartmänguasutuste eesmärk), filosoofiline (tegevuse moraalsus, riigi roll, vaba valiku olemasolu).

Kindlasti ei tohiks väidelda selle üle, kas hasartmänguasutused tuleks keelustada alaealistele, väitlus räägib ikkagi sellest, kas täiskasvanud inimestel peaks olema võimalus käia hasartmänguasutustes. Samuti juhime tähelepanu sellele, et teemat ei tohi kitsendada ainult lotomängimisele.


Jaatusele

Definitsioonist:

Jaatusel on mitu erinevat võimalust, kuidas teemat defineerida. Jaatus võib ise otsustada, kas hasartmänguasutused peaksid olema ainult kasiinod või sisaldama endas ka näiteks online kasiinosid ning lotot.


Jaatus peab seletama, miks hasartmänguasutuste keelustamine on õigustatud: kas see näiteks tuleb kahjuks riigile või suurele osale ühiskonnast? Kui jah, siis kuidas peaksime sellises olukorras käituma? Tuleb püstitada konkreetne probleem ning seejärel läbi analüüsi, mis argumentide sees tuuakse, kindlaks teha, et jaatuse plaan selle probleemi ka lahendab.

Kuna teema on selgelt sõnastatud, ei pea jaatus välja tulema erilise mudeliga, kuidas täpselt kasiinode ja muude asutuste kinnipanek toimiks; võib eeldada, et ühiskond on sellise sammu jaoks ette valmistatud ning üle on jäänud veel vaid otsustada, kas seda peaks tegema või ei.


Eitusele

Eitusel on mitu võimalust, kuidas teemale läheneda. Üks võimalustest oleks kaitsta status quo’d ehk hetkeolukorda. Teine võimalus oleks kaitsta küll hasartmänguasutuste õigust eksisteerida, kuid seda väikeste muudatustega. Näiteks võib teha plaani, mille raames muudetakse kohustuslikuks akende ning kellade olemasolu kasiinodes, et inimestel ei kaoks mängides ajataju.

Tasub mõelda, mis on nende asutuste eesmärk klientide jaoks, kes neid külastavad? Kas see eesmärk kaalub üles potentsiaalselt negatiivsed mõjud ühiskonnale? Lisaks võib mõelda sellele, miks on üleüldse oluline see, et igal kodanikul on võimalus minna hasartmänguasutusse, kui ta seda soovima peaks. Eitus peaks pakkuma ka analüüsi, millal võib riik üldse sekkuda inimese privaatsetesse otsustesse ning kas inimestel on õigus teha enda jaoks kahjulikke otsuseid.


Küsimused, millele mõelda:

  1. Kes peaks vastutama üksikisikule ohtlike nähtuste eest ühiskonnas?

  2. Millist rolli mängib selles kontekstis üksikisiku vaba tahe?

  3. Millistes olukordades lubame ühiskonnas eksisteerida inimestele kahjulikel nähtustel (nt alkohol)?

  4. Mis on hasartmänguasutuste olemasolu positiivsed küljed?

  5. Mis juhtub erinevate osapooltega, kui hasartmänguasutused kinni panna?

  6. Mille/kelle arvelt teenivad hasartmänguasutused raha?

  7. Mis peaks siinkohal olema riigi roll?

  8. Kas keelustamisega/mittekeelustamisega saavutatakse püstitatud eesmärk ehk kriteerium?

  9. Kuidas reageeriksid keelustamisele inimesed, kes hetkel on hasartmängiasutuste kliendid?


Väike valik materjale

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/psuhholoog-hasartmangusoltuvus-ohustab-enim-noori-mehi?id=59032984

http://tervis.postimees.ee/275034/hasartmangusoltuvus-on-parilik

http://www.aripaev.ee/uudised/2012/09/26/karu-kasiino-on-99-suutu-meelelahutus

http://www.lepo.it.da.ut.ee/~taivo/Projekt.doc

http://listverse.com/2010/02/09/10-tricks-casinos-use-on-you/


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: