Osavõtutasud 2016. aastal

18:32, 05. jaanuar, herman.kelomees, Kommentaarid: 0
Kirjutame sellest, millised saavad olema osavõtutasud EVSi põhisündmustel, v.a rahvusvahelistel turniiridel ja venekeelsetel turniiridel.
Ühepäevane turniir (nt Telliskivi turniir, kolmekeelne turniir, START) - 6 eurot
Kahepäevane turniir (Eesti meistrivõistlused, kesk- ja põhik. meistrivõistlused) - 12 eurot
Suveakadeemia - 10 eurot öö (sisaldab 3 toidukorda)

Estonian Openi osavõtutasud on selgumisel, venekeelsete turniiride osavõtutasude üle otsustavad korraldajad ise.

Osavõtutasude suurused on kehtestatud selliselt, et osavõtutasude kogutulu aasta peale oleks üle 10 000 euro. Seda tulu kasutatakse tulenevalt sellest, millele on seda parajasti käimasoleval eelarveaastal kõige vajalikum või mõistlikum kulutada. See võib olla aasta-aastalt erinev. Mõnel aastal võib see olla eelnevatest majandusaastatest jäänud kohustuste katmine, teisel tööjõu- ja halduskulude katmine, kolmandal mõne suurema projekti kaasfinantseering jne. Millele osavõtutasutulu kulub, saab iga EVSi liige teada ühingu üldkoosoleku dokumentidest.

Turniiride osavõtutasud täidavad EVSis sama eesmärki, mida teistsuguse liikmeskonna profiiliga ühingutes täidavad liikmemaksud. Kuna EVSis on see, kui palju iga liige organisatsiooni teenuseid kasutab, väga erinev, on just osavõtutasu kõige mõistlikum viis liikmetulu kogumiseks. Kuigi arvame, et osavõtutasude suuruste osas pole aasta jooksul vaja muudatusi teha, jätame endale igaks juhuks selleks õiguse.

Osavõtutasude osas kaalutakse erandeid (soodustusi või vabastust) juhtudel, kui see teenib EVSi kõige olulisemat arengukavalist eesmärki - kesk- ja põhikooliväitluse levimine väljaspoole Tallinna, Tartut ja Pärnut.

Osavõtutasude suurus erinevatel turniiridel on määratud selliselt, et tasud oleksid võimalikult sarnased. See tähendab, et ei lähtuta sellest, et iga sündmuse puhul kataks osavõtutasu turniiri kulud. Kui see oleks nii, oleks näiteks kesk- ja põhikoolide meistrivõistluste osavõtutasu 30 eurot ning Suveakadeemia osavõtutasu üle 100 euro. Valdav enamus EVSi rahastusest pärineb Haridus- ja Teadusministeeriumilt (noorteühingu aastatoetuse ning Hasartmängumaksu Nõukogu suurprojektide vooru toetusest), suur osa ka erinevatest Euroopa vahenditest, teatav osa ka kohalikelt omavalitsustelt. Osavõtutasude kogutulu moodustab EVSi eelarvest 7-8%.

Head uut väitlusaastat ning kohtumiseni 2016. aasta turniiridel!

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: