KKEMV III etapi ja finaali teemamapid

16:17, 06. aprill, silverlulla, Kommentaarid: 0
Etapi peateemaks on "Inimorganite müümine tuleks seadustada”. 

Finaalide teemaks on “Lääneriigid peaksid pakkuma soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi araabia riikidele, mis kehtestavad sekulaarse konstitutsiooni”.  

III ETAPI TEEMA

INIMORGANITE MÜÜMINE TULEKS SEADUSTADA


Teemast

Tegemist on kinnise ja otsekohese teemaga – väitlus peaks käima küsimuse üle, kas mingis vormis inimorganite müümise seadustamine on hea mõte.


Teemas on kaks selget tõestuskohustust:

a)    Kas see on moraalne?

b)    Kas see on kasulik?


Argumentatsioon mõlemas küsimuses on tugevalt seotud küsimusega, milline oleks sellise praktika teostamise vorm.

Sellest tulenevalt oleks hea kui mõlemad meeskonnad pakuksid visiooni, kuidas riigid peaksid tegelema probleemidega, mis on tingitud inimorganite pakkumise puudusest.


Mudelist

Küsimused, millele võistkondade mudelid võiksid vastata:

-          Kus seda peaks tegema?

-          Kuidas seda peaks tegema?

o   Kes võib seda teha?

o   Milliseid organeid ja milliste tagajärgedeni?

o   Kes osta saab?

o   Kes vahendab/kontrollib?

-          Millised protseduurid sellega kaasneksid?

o   Millised alternatiivid ostmisele eksisteeriksid?

o   Mille alusel müük toimuks?

o   Millised oleksid protsessiga seotud teenused?

-          Mis on alternatiivid probleemiga tegelemiseks?

-          Milline oleks plaani kulukus?


NB! Oleks ka kasulik mõelda, kuidas nende küsimuste erinevad vastused väitlust ja Teie kaasust mõjutavad!

Võimalikud väitlusvaldkonnad ja küsimused

1. Moraal

-          Kas ja mis piirini võib oma keha müüa?

-          Kui informeeritud valik see oleks?

-          Kui vaba oleks inimese tahe?

-          Kui suur oleks kahju inimesele?

2. Praktika

-          Kas ja kui palju on meil organeid vaja?

-          Kas müügi seadustamine aitaks kaasa probleemide lahendamisele?

-          Mis on alternatiivid probleemide lahendamiseks?

3. Must turg

-          Kas ja kui suur on probleem status quo all?

-          Kuidas mõjutaks seda võimalik pakkumise suurendamine?

-          Kuidas mõjutaks seda õigusliku raami kehtestamine?

4. Sotsioökonoomiline balanss

-          Kas müük diskrimineeriks kedagi?

-          Kas ja kui palju on sotsiaal-majanduslik diskrimineerimine selles vormis probleem?

-          Millised oleks mõjud globaalsel areenil?

5. Alternatiivid

-          Kuidas see mõjutaks organite müük alternatiivseid mehhanisme?

Arbitraarne selektsioon materjale

http://www.eetika.ee/et/389235

http://akadeemiake.ee/2014/02/organitransplantatsioon-aina-suurenev-lohe-ootenimekirja-ja-olemasolevate-siirdeorganite-vahel/

http://en.wikipedia.org/wiki/Organ_trade

http://plato.stanford.edu/entries/organs-sale/

http://lmgtfy.com/?q=sale+of+human+organsFINAALIDE TEEMA


Lääneriigid peaksid pakkuma soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi araabia riikidele, mis kehtestavad sekulaarse konstitutsiooni


Tegemist on laia teemaga, mis käsitleb suurt hulka erinevaid riike, mille ühisjooneks on araabia kultuuriruumi kuulumine (nimekiri). Rääkides ükskõik millisest riikide grupist tuleb teadvustada, et kõik selle liikmed erinevad oma ajaloolt, sotsioloogiliselt profiililt, geopoliitiliselt positsioonilt ja paljult muult.


Seda arvesse võttes võib tekkida tervemõistuslik soov väidelda teemat iga riigi kontekstis eraldi, kuid kahjuks oleks see väga ajakulukas (formaadiväitlus seda ei soosi) ja ei täidaks tingimata poolte tõestuskoormaid.


Seega on teema ettevalmistusel tähtis silmas pidada järgmisi aspekte:


Tõestuskohustused


Jaatus peab näitama, miks me peaksime igale araabia riigile, mis kehtestab sekulaarse konstitutsiooni, pakkuma soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi.


Eitus peab näitama, miks me ei tohiks araabia riikidega tehtavas majanduslikus ja poliitilises koostöös lähtuda nende põhiseaduslikust riigikorrast.


Mudelist

1)    Jaatav pool peaks andma selge definitsiooni fraasile “soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi”.

a.    Mis vormis?

b.    Mil määral?

2)    Mõlemad pooled peaksid andma selge ülevaate, millest lääneriigid peaksid nende arvates poliitilises ja majanduslikus koostöös lähenduma.

a.    Kas on (veel) mingeid mitte-pragmaatilisi tegureid, mille alusel soodsamaid tingimusi pakkuda?

b.    Millises vormis ja mil määral selliseid pakkumisi peaks tegema?NB! Teemamapp pole lehm - *faktiliselt kontrollitud*.

(Täiendmärkus peakohtunike koja, mitte etapi peakohtuniku poolt)

Peakohtuniku poolne kommentaar: Silmas peetakse seda, et eelnev tekst on soovituslik, ettevalmistusprotsessi toetav materjal.


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: