KKEMV 2014/15 finaalvoorude teemamapp

19:47, 06. aprill, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0

Feministlik liikumine peaks aktiivselt tegutsema pornograafia keelustamise nimel

NB! Järgnev tekst on soovituslik ning väitluse tulemuse otsustavad igas konkreetses väitluses tekkinud küsimused. See tähendab, et argument: „Teemamapp ütleb nii...“ ei ole võitev argument.

Teemast

Antud teema on kinnine teema. Tegemist on väitlusega, mis keskendub ühele konkreetsele agendile – feministlik liikumine ning väitlus peaks käima feministliku liikumise perspektiivist. See tähendab, et kõik õigustused ning kasud-kahjud tuleb seostada ära feministliku liikumisega ja näidata, milline mõju antud teema feministlikule liikumisele avaldab.

Definineerimisest

Feministlik liikumine – Feministlik liikumine koondab endas inimesi, kes pooldavad naiste võrdseid õiguseid tänapäeva ühiskonnas. Selguse huvides võiks jaatus defineerida, kuidas seda mõistet piiritleda, kuid antud definitsioon ei peaks olema väitluse põhiküsimus.

Peaks aktiivselt tegutsema – Jaatus peaks defineerima, mida selline tegutsemine tähendab. Oluline on rõhutada, et tegevus peab tõesti olema aktiivne, et sellel oleks mingi mõju, mille üle väidelda. Jaatusel ei lasu antud väitluses iseenesest kohustust näidata, et feministlik liikumine on oma tegutsemises efektiivne ning et reaalselt ka jõutakse pornograafia keelustamiseni. Oluline on näidata, kas sellise eesmärgi seadmine on mõistlik ning milliseid tagajärgi selle poole püüdlemine endaga kaasa toob.

Pornograafia keelustamine – Teema viitab pigem terviklikult kogu pornograafia keelustamisele. See tähendab, et eesmärk on jõuda olukorrani, kus pornograafia loomine, levitamine ning tarbimine on keelustatud. Jaatus võib soovi korral väitlusest välja jätta mõned pornograafia liigid, kuid sellise valiku korral ei tohiks saada jaatus eelist ning selliste erisuste tegemisest ei tohiks saada väitluses olulist küsimust!Küsimused, millele mõelda:

NB! Tegemist ei ole ammendava loeteluga!

  • milline on feministliku liikumise roll ja kuvand tänases ühiskonnas?

  • kuidas suhtuvad erinevad ühiskonnagrupid feministlikusse liikumisse ning mis seda mõjutab?

  • milline peaks olema feministliku liikumise eesmärk?

  • kuidas feministlik liikumine oma eesmärki kõige paremini täidab?

  • milline on pornograafia mõju erinevatele huvigruppidele?

  • millised on antud teema tagajärjed feministlikule liikumisele?Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: