KKEM 1. etapi võitis HTG tiim Stalker

23:39, 17. november, margo.loor, Kommentaarid: 2

16.-17 november toimus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi ruumides keskkoolide Eesti väitlusmeistrivõistluste I etapp teemal "Demokraatlikud riigid peaksid boikoteerima Sotši olümpiamänge".

Etapil osales 30 võistkonda ehk kokkku 90 noort 14 koolist, lisaks kohtunikud ja korraldajad. Finaali võitis ülekaalukalt teemat eitanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond Stalker koosseisus Tuule Sõber, Siim Kurvits ja Laura Katrin Leman. Teise koha sai võistkond Inglise kolledži võistkond Despite koosseisus Kätliin Lember, Sille-Liis Männik ja Kerli Kalk. Individuaalarvestuses sai parima kõneleja tiitli Siim Kurvits.


Boikoteerimist toetanud võistkondade põhilised argumendid olid inimõigusi toetava sõnumi saatmine ning ROKi kaudu Venemaa ja tulevaste korraldajariikide mõjutamine. Inimõiguste osas tunti muret suurte rikkumiste pärast Sotši olümpiamängude ettevalmistamisel. Tõestuseks spordirajatistele ruumi tegemiseks elamute lammutamine ja inimeste sundkolimised, väga madalate palkade maksmine ja ebainimlikud töötingimused olümpiaküla ehitajatel ning üldine suhtumine näiteks LGBT inimestesse Venemaal. Kõiki tõsiasju on dokumenteerinud oma raportites Human Rights Watch. Väitlejad arvasid, et mänge tuleks boikoteerida inimõiguseid toetava põhimõttelise sõnumina isegi juhul, kui sellele mingit praktilist muutust ei järgne. Lihtsalt sellepärast, et inimõiguste kaitse on lääne demokraatiate alusväärtuseks ning Sotši mängudel osalemine ja nende meedias kajastamine tähendaks vaikivat heakskiitu Venemaa käitumisele ja toetust Kremli taotlustele demonstreerida sise- ja välisriiklikult Venemaa tugevust.


Teiseks leidsid boikoti toetajad, et mitteosalemine oleks väga tugev löök rahvusvahelisele olümpiakomiteele ning sunniks viimast tulevikus oluliselt rohkem arvestama inimõiguste olukorda olümpiamängude korraldusõiguste andmisel. Võistkonnad tõid seejuures näitena 1988. aasta Souli olümpiamängud, mis olid käivitavaks jõuks Lõuna-Korea järgnenud kiirele demokratiseerumisele ja liberaliseerumisele, ja 1968. aasta Mehhiko olümpial Smithi ja Carlose musta saluudi, mis tõmbas ülemaailmset tähelepanu mustanahaliste inimeste õigustele. Mõned teadustööd on hiljem tõmmanud Souli paralleele edasi kuni 2008. aasta Pekingi olümpiani ja leidnud, et isegi Hiinas oli mängudel positiivne toime, kuigi Hiina vastu suunatud nõudmised ROKi poolt olid oluliselt pehmemalt sõnastatud. Boikotiga saaks ROKi tähelepanu inimõiguste olukorra suhtes teravdada ning sellel võiks olla otsene mõju kui mitte Venemaale, siis kindlasti Brasiiliale, kus Rio de Janeiro olümpiaks valmistumisel on juba näha Sotšiga sarnaseid inimõiguste rikkumisi.


Eitava poole võistkonnad pidasid boikoteerimist ebaefektiivseks ja ebakohaseks ning nägid ohtu nii olukorrale Venemaal kui sportlaste õigustele. Toodi välja, et ei väiksemad olümpiamängude boikoteerimised või osalemiskeelud (nt Lõuna-Aafrika Vabariigi osalemiskeeld apartheidi tõttu) ega suuremad (Moskva ‘80) pole peaaegu kunagi andnud mingit reaalset tulemust.


Samuti toodi välja, et olümpia harta määratleb OMi väga selgesõnaliselt mittepoliitilise üritusena ning et demokraatia ei ole ainus riigivalitsemise vorm maailmas ning seetõttu oleks vale muuta olümpiamängud korraldatavaks või kättesaadavaks ainult demokraatlikele riikidele. Juhiti ka tähelepanu, et ROK on Venemaa LGBT olukorda korduvalt arutanud, samuti mitu korda Sotši olümpiaküla ehitamist vaatlemas käinud ning ei ole inimõiguste rikkumisi tuvastanud, vaid on andnud heakskiidu mängude ettevalmistuse tasemele.


Eitav pool ei nõustunud ka jaatajate “vaikiva nõusoleku” argumendiga. Näiteks toodi olukord Hiinas seoses Tiibetiga, kus lääneriigid olid nii enne olümpiamänge, mängude ajal kui on olnud ka hiljem kriitilised Hiina suhtes. Pekingi OM-l osalemine ei ole seda kriitikat kuidagi vaigistanud.


Viidates Kremli väga tugevale kontrollile Venemaa meedia üle leiti, et Sotši olümpia boikott demokraatlike lääneriikide poolt keerataks Vene meedias kindlasti lääne süüdistamiseks, Putini õigustamiseks ning võibolla isegi LGBT kogukonna vastu.


Viimase aspektina toodi välja, et olümpiaks valmistumine on sportlase elutöö ja osalemisvõimaluse võtmine poliitilistel põhjustel rikub nii spordi mainet kui sportlase õigust eneseteostusele. Sama seisukohta on viimaste kuude jooksul mitmeid kordi väljendanud nii USA, Suurbritannia kui teiste riikide sportlased.


Etapi fotod asuvad siin https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151781791619227.1073741838.301802844226&type=1

Etapi finaali salvestus asub siin http://www.ustream.tv/recorded/40848783

Etapi täielikud tulemused leiab siit http://debate.ee/sundmused/keskkoolide-eesti-meistrivoistluste-i-etapp

Turniiri korraldustiimi kuulusid Silver Lulla, Doro Martis, Anni Nöps ja Märt Kütas, kes tegid nädalaid kõvasti tööd selle nimel, et Raplas toimuks kõik sujuvalt ja professionaalselt.

Väga palju aitas valmistumisele kaasa Kai Klandorf, kes etapi Raplasse kutsus ja mitmeid jooksvaid muresid korraldustiimil lahendada aitas. Kohapeal tegi Kai kaks päeva turniirijuhtimistööd koos Siim Ruuliga. 
 
Tunnustust väärivad samuti kõik kohtunikud eesotsas turniiri peakohtuniku Kristin Partsiga. Nende poolt nädalavahetuse jooksul tehtud vabatahtlik töö tegi turniiri toimumise võimalikuks ning tänu nende antud tagasisidele said üheksakümmend väitlejat juurde ülikasulikke kogemusi ja oskuseid. 
 
Turniiri toimumise tegid raha, ruumide ja auhindade osas võimalikuks Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, A le Coq ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium.

Järgmine KKEM etapp toimub 22.-23. veebruaril 2014. 

Kommentaarid: 2

1
SBOBET 10:43, 09. detsember Right Now It Appears Like Wordpress Is The Top Blogging Platform Out There Right Now. (from What I've Read) Is That What You're Using On Your Blog? SBOBET
2
SBOBET 10:49, 09. detsember Right Now It Appears Like Wordpress Is The Top Blogging Platform Out There Right Now. (from What I've Read) Is That What You're SBOBET

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: