KK/PK EMV 2016/17 II etapi teemamapp

13:20, 06. veebruar, kristin.parts, Kommentaarid: 19

Valitsus takistaks jõuliselt gentrifikatsiooni
Эта Палата будет активно препятствовать джентрификации

Gentrifikatsioon on protsess, mille käigus muutub varem väheväärtustatud ja enamasti töölisklassi linnapiirkond jõukamate elanike, peamiselt keskklassi, elu- ja tegevuspaigaks. Selle protsessi eelduseks on piirkonna mingi seni kasutamata väärtus (nt asukoht) ning mehhanism, läbi mille muutus teoks saab (nt madala sissetulekuga kunstiinimesed või boheemlased, kes esimesena uute elanikena antud piirkonda kolivad).

Valitsus viitab vastavalt vajadusele linna või riigi juhtorganitele, kes peaksid vastavat poliitikat ellu viima.

Eesti parim näide gentrifikatsioonist on Kalamaja Tallinnas, maailmas on näiteid väga palju, nt Islington Londonis, Mainzer Straße Berliinis, erinevad piirkonnad San Franciscos jne. Gentrifikatsoon toimub suurtes linnades, kus on võimalik selgelt eristada erinevaid linnaosi ja –piirkondi. See väitlus räägib eeskätt läänemaailma linnades toimuvast, arengumaade suurlinnade protsesside olemus ja taustpõhjuseid võivad olla omajagu erinevad (kohaste näidete toomine ei ole siiski loomulikult keelatud).

Antud väitlusteema hõlmab endas nii põhimõttelisi kui praktilisi kaalutlusi. Väitluse käigus peaksid võistkonnad selgitama, miks just nende kaitstav seisukoht viib sellise ühiskonnani, nagu me soovime.

Jaatav võistkond peaks pakkuma mingi plaani, kuidas riigid või linnad peaksid gentrifikatsiooni takistama. Plaan ei pea olema liiga detailne, aga sellest peab selguma, mis on tegevused või piirangud, mida ellu kutsutakse, et väitluse käigus saaks hinnata kaasnevaid mõjusid. Eitav võistkond peaks kaitsma olukorda, kus gentrifikatsiooni ei sekkuta või soovi korral pakkuma välja omapoolse plaani (pidades silmas kohustust teemat eitada). Arvestades, et vastavate poliitikate hetkeseis erinevates maailma linnades on erinev, ei peaks väitlust piirama ühessegi konkreetsesse riiki, vaid tooma sobivaid näiteid eri linnadest.

Mõlemad võistkonnad peaksid mõtlema muuhulgas

 • kas ja miks on vastavatel organitel õigus ja/või kohustus gentrifikatsiooni takistada
 • kuidas mõjutab takistamine piirkonnas enne protsessi elavaid inimesi ning potentsiaalseid uusasukaid
 • millised muutused kaasnevad gentrifikatsiooniga/jäävad kaasnemata takistamise korral
 • mille poolest erinevad uued elanikud piirkonnas varem elanud inimestest
 • millised linnalise keskkonna elemendid (ettevõtted, infrastruktuur jm) on erinevate elanike jaoks olulised
 • kuidas gentrifikatsioon neid linnalise keskkonna elemente muudab
 • mis kaasneb inimeste jaoks kolimisega
 • millised kõrvalmõjud võivad väljapakutud plaanidel olla väljaspool otsest gentrifikatsiooniprotsessi
Infot gentrifikatsiooni kohta, näiteid, argumente võib leida selle kohta käivatest eesti- ja inglisekeelsetest Wikipedia artiklitest, sellest Sirbi artiklist, Guardiani artiklikogust, sellest Washington Posti artiklist, sellest artiklist ja loomulikult aitab sõber Google.

Vt ka: keskklassistumine, aadeldamine, vaesus, linnaplaneerimine, hipsterid, gentrification.

---

Джентрификация – это процесс, в ходе которого ранее не ценившийся и в основном заселённый рабочим классом городской район становится местом жительства и деятельности более состоятельных горожан, в основном принадлежащих к среднему классу. Предпосылка этого процесса – наличие у района какой-либо ранее не использованной ценности (например, месторасположение), а также механизм, при помощи которого происходит изменение (например, люди искусства с низкими доходами или представители богемы, которые первыми переезжают в этот район).

Под Этой Палатой в этой теме подразумевается, соответственно, городская либо государственная власть, которая будет осуществлять данную политику.

В Эстонии лучший пример джентрификации – таллиннский район Каламая, в остальном мире примеров очень много – к примеру, Ислингтон в Лондоне, Майнцер-штрассе в Берлине, различные районы Сан-Франциско, и т.д. Джентрификация происходит в больших городах, где возможно чёткое разделение на части города и районы. Эти дебаты в первую очередь должны быть о происходящих в западных странах процессах, поскольку в развивающихся странах сущность и первопричины таких процессов могут быть совершенно другими (при этом мы, разумеется, не запрещаем приводить конкретные примеры).

Эта тема включает в себя взвешивание как принципиальных, так и практических факторов. В ходе дебатов команды должны объяснить, почему защищаемая именно ими точка зрения приводит к такому обществу, которого мы и желаем.

Сторона утверждения должна предложить какой-либо план – как именно государства и города должны препятствовать джентрификации. План не должен быть слишком детальным, но из него должно быть понятно, какие действия либо ограничения будут предприняты, чтобы в ходе дебатов было возможно оценить сопутствующий вред. Сторона отрицания должна защищать ситуацию, при которой джентрификации никто не препятствует, либо при желании предложить свой собственный план (учитывая обязанность отрицать тему!). Учитывая, что в настоящий момент политика в этом отношении сильно различается в разных городах и странах, дебаты не должны ограничиваться одной конкретной страной, а скорее содержать подходящие примеры из разных городов и стран.

Обе команды должны подумать в том числе о следующих вещах:

 • Есть ли (и почему есть / почему нет) у соответствующих органов власти право и/или обязанность препятствовать джентрификации
 • Как это препятствование влияет на людей, проживавших в районе и до начала джентрификации, а также на потенциальных переселенцев в этот район
 • Какие изменения произойдут вместе с джентрификацией / не произойдут в случае препятствования ей
 • Чем новые переселенцы отличаются от ранее проживавших в районе людей
 • Какие элементы городской среды (предприятия, инфраструктура и т.д.) важны для разных жителей
 • Как джентрификация изменяет эти элементы городской среды
 • Что сопутствует переезду человека из одного района в другой
 • Какие побочные эффекты могут быть у предложенного плана, помимо прямого влияния на процесс джентрификации

Дополнительную информацию о джентрификации, её примеры и аргументы по теме можно найти из тематических статей на Википедии (на русском, на английском), из русскоязычных (1, 2, 3), англоязычных (4 – сборник статей, 5, 6), эстоноязычных (7), а также, разумеется, выполнив поиск в Google или другом поисковике по словам джентрификация / gentrification / gentrifikatsioon.

Удачи с подготовкой!


Kommentaarid: 19

1
Peter Semjonovich 12:03, 13. veebruar TAK KRUTO
2
Avdotja Stepanova 13:17, 14. veebruar БОМЖУР, ГОСПОДА
3
Peter Semjonivich 13:21, 14. veebruar I TEBJE ZDRAVIJA
4
Avdotja Stepanova 13:22, 14. veebruar KAK DELA?
5
Avdotja Stepanova 13:22, 14. veebruar POKA NE RODILA
6
Rodion Romanovich RasCOOLnikov 12:01, 15. veebruar HVATIT MUSORjIT' W KOMMENTAREEJAH!!!!!!! ZADOLBALEE UZHE!!1!11 NADO VVESTI BAN NA SAITE!
7
Babka % 06:51, 16. veebruar WO HOCHU TO I TVORJU
8
Verka Serdceedka 08:53, 16. veebruar Poznakomljus s simpotnim parnem
9
Klavdia Tusicheva 12:12, 16. veebruar Только из ночного клуба! Зову всех dancitj
10
Edvard Munk 07:54, 17. veebruar Кричу с ваших шуток в голос
11
Koroleva of England 10:57, 17. veebruar 5 o'clock 4efir time
12
Ljudovik XIV 12:17, 17. veebruar BONJOUR В Версале джентрификация полным ходом, а у вас?
13
Koroleva of England 15:48, 17. veebruar Where is my 4efir? Kazny all of vas
14
Camilla Ivanova 19:59, 17. veebruar Извините, а тут проходит кастинг в группу "ВИАгра"
15
Михаил Викторович 15:58, 18. veebruar Ищу работу плотника или премьер министра
16
Алла Свёкла 17:37, 18. veebruar У нас только вакансии профессиональных бездельников и менеджеров по влажной уборке
17
ПрокофьЯ 08:40, 19. veebruar Продам двакило картошки, недорого
18
Сима 15:01, 19. veebruar Спасибо, продебатировали
19
Rein True Eestlane 21:30, 20. veebruar Mis siin toimub?

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: