KK/PK EMV 2016/17 I etapi ja START-turniiride teemamapp

17:48, 11. oktoober, kristin.parts, Kommentaarid: 0

Riik peaks rahastama üldhariduskoolis õppivate laste haridusteed võrdselt olenemata kooli omandivormist

Millest see väitlus peaks käima?

Käesolevas teemas on mõlemal poolel õigus esitada konkreetne rahastussüsteem (nt jaatuses annaks nii era- kui ka riigikoolidele võrdselt raha või eituses ei annaks riik erakoolidele üldse raha). Me ei soovita plaani teha ühe riigi keskseks, st plaani rakendatakse ainult Eestis või Austraalias, kuid väga tervitatav on uurida erinevate riikide süsteeme ja neid plaani näitena kasutada, näiteks plaanime lääne riikide koole rahastada nii nagu Eestis, seejärel selgitades, kuidas seda Eestis tehakse.

Jaatus peab kaitsma maailma, kus riik toetab õpilaste õpinguid võrdselt, olenemata sellest, millise omandivormiga koolis nad käivad, ning tõestama, et nende pakutud süsteem on parem kui ebavõrdsel rahastusel põhinev süsteem.

Eitus peab kaitsma maailma, kus on põhjendatud koolide ebavõrdne rahastamine nende omandivormi alusel. See tähendab, et eitus peab selgitama, miks on riigil mõistlik koole erinevalt rahastada, ning tõestama, miks võrdsel rahastusel põhinev süsteem on kahjulik.

Mõlemal poolel on vaja arutada võrde põhimõtte üle, tõestades, miks seda kohaldama peaks või ei peaks. Samuti tuleks analüüsida koolide omandivormist tulenevaid erinevusi ning riigi rolli hariduse pakkumisel.

Definitsioonid

Omandivorm: Küsimus sellest, kellele kool kuulub? Erakool kuulub tavaliselt eraettevõttele, sihtasutusele või MTÜ-le (ehk on eraomand kui omandivorm). Riiklik kool kuulub riigile või kohalikule omavalitsusele (ehk on avalik-õiguslik omandivorm).

Üldhariduskool: üldharidust andev kool. Üldhariduskoolid on alg-, põhi- ja keskkoolid, samuti gümnaasiumid. Näiteks erivajadustega laste kool, täiskasvanute gümnaasiumid, ülikoolid ja huvikoolid  ei ole üldhariduskoolid. Seevastu näiteks Kuressaare Gümnaasium ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on üldhariduskoolid.

Olulised küsimused

 • Millisest võrdsusest räägime? Kas võrdne kohtlemine või võrdsed võimalused?
 • Kuidas riik laste haridusteed rahastab? Millist mehhanismi peaks kasutama?
 • Milline koolisüsteem tagab parima hariduse? Miks?
 • Milline koolisüsteem on kõige efektiivsem? Miks?
 • Miks peab lapsi võrdselt kohtlema/võib õpilasi ebavõrdselt kohelda?
 • Kas ebavõrdne rahastamine on õigustatud? Kui jah, siis millistel juhtudel? Kui ei, siis miks?
 • Kuidas koolid omandivormist tulenevalt erinevad?
 • Milline on riigi roll hariduse pakkumisel? Miks?
 • Kuidas mõjutab valitud rahastussüsteem koole? Kas erakoolide hulk kasvaks, väheneks või püsiks muutumatuna? Kui kasvab või väheneb, siis miks see hea on?
 • Kui suur osa õpilastest õpib erakoolides? Kas rahastamise muutmine muudaks seda?
 • Kas erakoolidest saadav haridustase on parem kui riigikoolides? Kas see on probleem?

Õpi ise edasi!

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: