III etapi teemadest

00:00, 29. märts, Kajar, Kommentaarid: 0

Peakohtunikuna annan väikese ülevaate III etapi teemade käisitlusest.Kui teil tekib konkreetsemaid küsimusi, siis pange need siia kommentaaridesse ja ma vastan avalikult artikli juurde.

Eelvoorude teema: "Kodumaise toidu eelistamine välismaisele on põhjendatud"

Kõigepealt ma usun, et te näete, et teema on tõlgendamiseks suhteliselt rohkem avatud kui varasemad. Peakohtunke Koda usub, et kolmandaks meistrikate etapiks peaksid kõik võistkonnad olema omandanud nii palju väitluskogemust, et sellega ilusti toime tulla. Aga ikkagi mõned näpunäited, kuidas

1. Kas ma võin teemat plaaniga kitsendada?

Jah, Koja sel aastal vastu võetud formaadiseletusest lähtudes (http://www.debate.ee/materjalid/teooria/karl-popperi-vaitlus/kp-formaadimuudatused) võib jaatus definitsioonides tuua ka plaani või mehhanismi, kuidas nad näevad, et teemat päriselus rakendada võiks. Aga:

- plaani toomine pole kohustuslik, täitsa võimalik on väidelda ka lihtsalt väärtustasandil, kas üldiselt protektsionistlikud mehhanismid kodumasie toidu eelistamiseks on hea mõte

- kui te toote jaatuses plaani, siis püüdke vältida kiusatust eitust väitlusest "välja defineerida" ehk osasid eituse argumente plaaniga ennetada. Plaan peab olema selline, et eitus teemaks mõistlikult ette valmistades saaks oma argumente selle vastu kasutada. Või teisisõnu: plaan peab võimaldama väidelda teema põhikonflikti, ehk siis protektsionism vs turumajandus üle. Kui jaatuse definitsioonid seda ei võimalda, soovitan eitusel need kindlasti juba esimeses kõnes vaidlustada, põhjendada kohtunikule, miks selline definitsioon on nende suhtes ebaaus ning esitada oma, ausam, definitsioon. Lõplik otsus selle üle, kas mingi definitsioon on selle teema suhtes aus või mitte, jääb muidugi alati väitluse kohtunikule ning õiget vastust siin ei ole - kohtunik langetab otsuse talle esitatud argumentide põhjal.

Mõtlesin selle illustreerimiseks välja ka ühe võrdlemisi absurdse näite:

Jaatajad: teema ütleb, et meie kohutsus on tõestada, et eelistamine on põhjendatud, seega kui me suudame teile näidata ühte juhust, kus eelistamine on põhjendatud, oleme me väitluse võitnud. Eelistamise all me peame silmas nende inimeste tarbijaeelistusi, kes töötavad kodumaises toiduainetööstuses. Leiame, et nemad peaksid igal juhul tarbima kodumaist toitu, sest sellest sõltuvad nende endi töökohad.

Eitajad: jaatajate definitsioon on ebaaus, sest see on meie suhtes liiga kitsas. Kodumaise toidu eelistamise all tuleb siiski silmas pidada mõju kõigile ühiskonnagruppidele, mitte ainult toidu tootjatele. Seega meie peame eelistamise all silmas küsimust, kas riik peaks võtma midagi ette kodumaise toidu toetamiseks ja leiame, et enamikul juhtudest on see halb mõte.

2. Kas eitusel ei ole siin teemas eelist, sest EL, WTO jt organisatsioonid keelavad oma liikmetel kodumaise toidu eelistamist välismaistele, seega eitus saab välja tuua, et igasugused jaatuse plaanid on juba eos võimatud?

See pole minu arvates väitluses eriti tugev argument. Me väitleme selle üle, kas mingi idee - praegusel juhul siis kodumaise toidu eelistamine - on hea mõte või ei ole. Seega asjaolu, kuidas täpselt seda ideed rahvusvahelise õiguse raames teostama hakatakse pole eriti oluline, vastasel juhul poleks pooli väitlusteemasid (surmanuhtlus, naispreestrid, USA abi Iisraelile) üldse mõtet väidelda. Ehk siis ma soovitan jaatajatel eituse selliste argumentide vastu öelda, et see pole oluline ja kui me tõestame ära, et kodumaise toidu eelistamine on hea mõte, küll need organisatsioonid siis meid ka kuulda võtavad.

Eitusele samas vihjeks: kui need organisatsioonid on midagi ära keelanud, on sellel tõenäoliselt ka mingi põhjus. Teie ülesandeks ongi leida üles põhjused, miks need organisatsioonid on jõudnud sellisele järeldusele ja kasutada neid oma argumentidena.

3. Lihtsalt kohtunikuna oleks mul teile ka üks soovitus: Ärge püüdke plaaniga juuksekarva lõhki ajada, vaid võtke selge seisukoht poolel, mida teema teilt nõuab. Rangelt võttes on ehk võimalik, et te põhjendate ära, miks kitsendus "Prantsusmaa peaks jätkama kodumaise toidu reklaamiks kampaaniate tegemist" on teemaga kooskõlas. Aga mina kohtnikuna tahan, et jaatus tooks plaani, mis pakub selget võimalust sellele vastanduda ja huvitavat väitlust, nii et kui jaatus seda ei tee, paneb ta end kohe raskesse olukorda. Nii et ärge püüdke ennast teemast välja vingerdada, vaid võtke selge seisukoht teema poolt ja uskuge, et seda on ka palju lihtsam kaitsta. 

"Euroopa Liit peaks põllumajandustoetused kaotama"

Kõigepealt lugege sama juttu, mida ma eelmise teema kohta kirjutasin ja mõelge, mida see selle teema kontektis tähendab: (Vihje: argument: "aga prantslased pole sellega niikuinii nõus" ei ole liiga tugev).

Ja teiseks: teema konfliktikoht on: kas arenenud riikides on vaja põllumajandustoetusi või mitte. Seega eitus ei peaks eriti rõhuma väidetele stiilis "kui EL toetused kaotab, teevad liikmesriigid kohe oma toetused". Me tahame ikkagi näha väitlust selle üle, kas põllumajandustoetused üldiselt on hea mõte või mitte.

Küsimused siis kommentaaridesse.

Väitlemiseni!

Kajar, III etapi peakohtunik                  


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: