KK/PK EMV 2015/16 II etapi teemamapp

00:00, 15. veebruar, kristin.parts, Kommentaarid: 0
Eesti riik peaks suurte taristuprojektide teostamiseks võtma laenu

Käesolevas teemas on väitlejatel voli kitsendada, millistest taristuprojektidest väitluses juttu tuleb. Siinkohal on oluline toonitada, et peamiselt mõeldakse taristu all kõva taristut ehk füüsiliselt eksisteerivaid struktuure. See ei tähenda, et oleks keelatud koostada kaasust pehme taristu kohta, kuid sellisel juhul suurendab jaatav võistkond oma tõestuskoormat.

Jaatuse kaasusest eeldatakse konkreetsete taristuprojektide (minimaalselt näidete varal)  väljatoomist ja nendest saadava kasu analüüsimist. Lisaks loomulikult laenamise kasu välja toomist, sest teema fookuseks on laenu võtmine. Eitus võib väitluses rünnata konkreetsete taristuprojektide mõju Eesti riigile ja tuua välja laenu võtmisega kaasnevad kahjud. Oluline on siinkohal, et mõlemad osapooled oleksid suutelised reageerima väidetele nii taristuprojektide kui ka laenu võtmise osas. Parema väitluse huvides tuleks olla valmis kaitsma ka rohkem kui üht võimalikku taristuprojekti. Mõlemal pooll lasub ühtlasi kohustus piisavalt täpselt kirjeldada (kvantifitseerida) enda pakutud mudeli mõjusid.

Definitsioonidest

Eesti riik – Väitluse võitmise kriteeriumiks on kasulik otsus Eesti riigi seisukohalt. Heal väitlusvõistkonnal on siinkohal võime erinevaid kasusid (rahaline, ühiskondlik, julgeolek jne) omavahel võrrelda ja prioriseerida.

Suured taristuprojektid – Jaatuse roll on selgitada, millistest taristuprojektidest juttu tuleb. Siinkohal on võimalik sõna „suur“ defineerida mitmeti. Näiteks võttes aluseks inimeste arvu, keda projekt mõjutab, projekti maksumuse, hinnangulise kasuteguri vms. Kindlasti aga peaks olema väideldav taristuprojekt midagi, mille teostamine riigieelarveliselt oleks täna keeruline.

Laenu võtmine – Kellelt ja palju laenata on väitlejate endi otsustada. Siinkohal toonitan, et väitluse põhieesmärgiks pole väidelda laenu saamise üle. Küll aga tuleb kontrollida, et laenu saamine väljapakutud tingimustel oleks ka reaalselt võimalik.

Olulised küsimused

1.   Millal ja milliste vahenditega on õige taristusse investeerida?

2.   Milliseid probleeme on võimalik Eestis suurte taristuprojektidega lahendada?

3.   Kes, kuidas ja kunas peaks võetud laenu kinni maksma?

4.   Millised on laenu võtmise võimalikud tagajärjed?

Appi, majandus!  Ehk võimalused, kuidas iseseisvalt asju selgeks teha.

Käesolev teema on kõige lähedasemalt seotud fiskaal- ja makromajandusega.

1.   CrashCourse Economics on YouTube videoseeria, mis võtab kokku Ameerika keskkoolides õpetatava majanduskursuse.

https://www.youtube.com/watch?v=3ez10ADR_gM

(Kursus koosneb 22-st ~12 min pikkusest videost, seega kogu majandusbaas ainult 4 ja poole tunniga selgeks!)

2.   Kellele CrashCourse tundub liiga meelelahutuslik ja lõbus, siis Khan Academy pakub samuti üle 100 majandust selgitava video.

www.khanacademy.org

3.   Majandusõpetajad! Nüüd on aeg tuvust teha oma kooli majandusõpetajaga ja küsida abi.

4. Lisaks on ilmunud mitmeid eestikeelseid arvamusartikleid, mida leiab internetist.Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: