KKEMV III etapi teemamapp

13:15, 06. aprill, Joosep Tiks, Kommentaarid: 0

Endised koloniaalriigid peaksid tagastama kultuuripärandid nende päritolumaadele

NB! Järgnev tekst on soovituslik ning väitluse tulemuse otsustavad igas konkreetses väitluses tekkinud küsimused. See tähendab, et argument: „Teemamapp ütleb nii...“ ei ole võitev argument.

Teemast

Tegemist on kinnise teemaga, mis seab oma sõnastusega üles konkreetse küsimuse, mille üle väitlus peaks käima – kas endised koloniaalriigid peaksid tagastama kultuuripärandid nende päritolumaadele.

Defineerimisest

Endised koloniaalriigid - tegemist on kinnise loeteluga riikidest, kes on kunagi koloniseerinud territooriume, nende hulka kuuluvad näiteks Inglismaa, Prantsusmaa või Venemaa. Analoogsete olukordade kasutamine kaasuse näitlikustamiseks on teretulnud, kuid veenduda tasuks, et tegemist on kindlasti analoogsete juhtumitega.

Tagastamine – tagastamine peaks antud väitluse huvides tähendama esemete reaalset füüsilist tagasi andmist. See tähendab, et päritolumaale peab üle minema nii kultuuripärandi omand kui ka valdus.

Kultuuripärand – kultuuripärandi alla kuuluvad erinevad kunstiteosed, ajaloolised mälestised või muud esemed, millel on eriline kultuuriline väärtus.

Päritolumaa­ – päritolumaa võib viidata alale, piirkonnale või rahvale, kus antud pärandid on loodud, kes need on loonud, kust nad pärinevad või kellel on sügav kultuuriline või ajalooline kuuluvussuhe antud esemega. Mõistlik on eeldada, et tänasel päeval vastab eseme pärinevus mõnele riigile. Täpne definitsioon sellest, kellele või kuhu täpselt pärandid tagastada tuleb, on jaatuse defineerida.

Mõlemal poolel oleks soovituslik mõelda kaasust tehes järgmistele küsimustele. Järgmine nimekiri ei ole kindlasti ammendav!

  • kas antud esemed on päritolumaadelt ebaõiglaselt ära võetud?

  • milline on antud esemete väärtus päritolumaadele, milline on väärtus endistele koloniaalriikidele, milline on väärtus kogu maailmale?

  • kellele kuulub kunst?

  • kui tähtis on selliste kultuuripärandite turvaline säilitamine?

  • milline mõju on kultuuripärandite tagastamisel?Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: