Teemamapp "Demokraatlikud riigid peaksid boikoteerima Sotši olümpiamänge"

14:25, 19. november, silverlulla, Kommentaarid: 0
2013/2014 õppeaasta väitluse meistrivõistluste 1. etapi teemamapp.

Teemast:

Antud teemas on üsna selgelt ette antud raamistik, milles väitlus peaks toimima. Oluline on märkida, et rääkima peaks lääne liberaalsetest demokraatiatest (nt Põhja-Ameerika ning Euroopa riigid mõnede eranditega). Teemat ei ole soovitatav kitsendada ühe konkreetse riigi peale. Defineerida tuleks sõna boikoteerima – boikoteerima peaks viitama mitte osalemisele.

Probleemipüstitusest:

Antud teema puhul on oluline probleemipüstitus. Viimase aja meedia tähelepanu on peamiselt suunatud Venemaa valitsuse suhtumisele geidesse. Samas on olümpiamängude boikoteerimisele üleskutsujad vihjanud ka Edward Snowdeni skandaalile. Väitlus on võimalik üles ehitada ka Venemaa kui lääne väärtustele vastanduva režiimi temaatikale või siis hoopis rääkida sellest, kuidas olümpiamängud kahjustavad kohalike inimeste huve ning näiteks loodust. Variante on mitmeid, silmas tuleb aga pidada, et kaasus hiljem ka püstitatud probleemile lahenduse suudab pakkuda või vähemalt hetkeolukorda paremuse poole muudab.

Küsimusi, millele mõlemad pooled võiksid mõelda:

  • Kas ja millal võib kasutada sporti poliitilistel eesmärkidel? (majanduslikud, sotsiaalsed, poliitilised mõjud)
  • Kas on moraalselt õige toetada olümpiamängudel osalemisega riiki, mis rikub inimõigusi?
  • Kas boikoteerimine pigem soodustab või kahjustab lääne soove Venemaa režiimi muutuste suhtes?
  • Kuidas mõjutab boikoteerimine hetkeolukorda Venemaal?
  • Kuidas mõjutab olümpiamängude boikoteerimine rahvusvahelisi suhteid Venemaaga?
  • Kuidas mõjutab boikoteerimine Olümpiamänge kui üritust üldiselt?
  • Kuidas mõjutab boikoteerimine sportlasi?
  • Kuidas mõjutab boikoteerimine kohalikke inimesi?
  • Millistel alustel on varasemalt samalaadseid boikotte aset leidnud? Mis on olnud nende tagajärjed?

Materjale:


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: