Teemamapp: "Meediavabaduse ajutine piiramine terrorismiaktide kajastamisel on põhjendatud"

12:26, 11. aprill, silverlulla, Kommentaarid: 0
2012/2013 õppeaasta väitluse meistrivõistluste finaaletappi teemamapp.
 I Teemast:
 Antud teema on sõnastatud üpris kitsalt, st jaatus võib küll esitada täpsema plaani, kuidas ja kui pikalt meediavabadust riigi poolt piirata võib (see võib aidata väitluse selgusele tublisti kaasa). Samas on võimalik väidelda ka teema üle ilma, et jaatus plaani täpsustaks ehk selle üle, kas põhimõtteliselt on õigustatud seada meediavabadusele terrorismiaktide kajastamisel mis tahes ajutisi piiranguid Nagu ikka, kui jaatus otsustab teemat defineerida, ei ole seda üldjuhul mõistlik teha liiga kitsalt (nt öelda, et piirangud on põhjendatud teatud meediakanalite suhtes, teiste suhtes aga mitte).

 Teemat on võimalik ja mõistlik käsitleda vähemalt kahel tasandil nii praktilisel tasandil (millised on konkreetsed meediavabaduse piiramisega tekkivad kasud/kahjud) kui ka põhimõttelisel tasandil (miks on meediavabadus oluline, kas ja millistel juhtudel on selle piiramine õigustatud). II Definitsioonidest:
 Meediavabaduse all mõistetakse tavaliselt meedia vabadust kajastada riigipoolsete piirangute ja sanktsioonideta objektiivset tegelikkust ehk seda, mis päriselt sünnib ning seda omapoolsete kommentaaridehinnangutetõlgendustega täiendada. Meedia antud väitluse kontekstis võib jaatuse sellise soovi korral hõlmata ka sotsiaalmeediat (sellisel juhul tuleks muidugi ka seda küsimust väitluses lähemalt käsitleda).

 Ajutine piiramine teema sõnastuses viitab sellele, et jaatuse poolt kaitstav riigipoolne meediavabaduse piiramine ei saa olla väga pikaajaline või lõputu, vaid piiratud nt ajaga, mis kulub päästeteenistustel terroriaktide tagajärgede kõrvaldamisele ja kannatanute abistamisele või korrakaitseorganisatsioonidel asitõendite kogumisetalletamisele (keelatud ei ole ka konkreetse ajapiiri seadmine jaatuse poolt, ent siis tuleb olla valmis selle üle väitlemiseks). III Mõned küsimused jaatusele:
 1) Millistel põhjustel võib meediavabadust põhimõtteliselt piirata?
 2) Milline on terroriorganisatsioonide tegevusloogika, kas ja miks on nende jaoks avalikkuse tähelepanu oluline? Kuidas meediavabaduse ajutised piiranguid neid mõjutaks?
 3) Millised praktilised kasud tuleneksid sellest, kui avalikkus ei saa terroriaktidest koheselt teada?
 4) Kuidas tagada meediavabaduse piirangute efektiivsus?
 5) Kuidas mõjutab meediavabaduse piiramine kodanike suhtumist riiki? IV Mõned küsimused eitusele:
 1) Millistel põhjustel võib meediavabadust põhimõtteliselt piirata?
 2) Kas ja kuidas mõjutaksid piirangud terroriorganisatsioone ning nende tegevusviise?
 3) Millised praktilised kahjud kaasnevad sellega, kui avalikkus ei saa terroriaktidest koheselt teada?
 4) Kas meediavabaduse piirangud on efektiivselt tagatavad?
 5) Kuidas mõjutab meediavabaduse piiramine kodanike suhtumist riiki? 

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: