Noorte Argumenteerimiskool

Aeg:
3. oktoober (Tallinn) ja 4. oktoober (Tartu)
Koht:
Gustav Adolfi Gümnaasium (03.10) ja Miina Härma Gümnaasium (04.10)
Formaat:
õpitoad
Registreerumise lõpp:
Kuni kohti jätkub, püsib registreerimine avatuna. Kinnituse saamine vahetult pärast registreerimisvormi täitmist tähendab, et registreerija on Argumenteerimiskooli osaleja ning võib hakata tegema plaane kohalesaabumiseks.
Maksimaalne osalejate arv:
piiranguta
Osavõtumaks:
5 eurot (väljaspoolt Tallinna või Tartut tulijatele tasuta)  (Kuhu maksta?)
Korraldaja:
Kristin Parts (kristin.parts@debate.ee; tel. 59 008 066)

Lisainfo

Eesti Väitlusseltsi poolt esmakordselt korraldatav Noorte Argumenteerimiskool kutsub osalema 8.-12. klassi õpilasi, kes on huvitatud paremate eksamitulemuste saavutamisest ning enesekindluse, esinemisjulguse, loogilise mõtlemise, vaidlemisoskuse ning silmaringi arendamisest ning kellel puuduv varasem kokkupuude argumendiõppega väljaspool koolitunde.

3. oktoobril Tallinnas ning 4. oktoobril Tartus toimuvates Argumenteerimiskoolides juhendavad osalejaid Eesti väitlusmeistrivõistlustel karastunud noored ja abivalmid mentorid, kellega koos päeva jooksul erinevates argumenteerimisharjutustes osaletakse. Samal ajal on õpetajatel ja koolitöötajatel võimalik osaleda Argumenteerimiskooliga paralleelselt toimuval õpetajakoolitusel "Argument aine- ja ringitunnis". Koolitus keskendub väitlusmeetodi ning argumenteerimise õpetajamisele ja kasutamisele ainetunnis. Koolitust viib läbi kogenenud koolitaja Siim Ruul, kes teeb põhitööd õpetajana.

Nii õpilastele kui ka õpetajatele tutvustatakse võimalusi enda oskuste edasiseks arendamiseks pärast Argumenteerimiskooli.

Küsimuste korral palume pöörduda Argumenteerimiskooli korraldaja Kristin Partsi poole (kristin.parts@debate.ee; tel. 59 008 066).

Külastage ka Noorte Argumenteerimiskooli FB-lehte.

---

Эстонское общество дебатов впервые организует Молодёжную Школу Аргументации, принять участие в занятиях которой приглашаются ученики 8-12 классов. Если ты хочешь достичь лучших результатов на госэкзаменах, повысить уверенность в себе, улучшить навык публичных выступлений и логическое мышление, научиться дискутировать и расширить свой кругозор – мы ждём тебя! Мероприятие предназначено для учащихся, которые никогда не сталкивались с обучением аргументации вне школы.

К участникам занятий Школы Аргументации, которые состоятся 3 октября в Таллинне и 4 октября в Тарту, будут прикреплены опытные менторы, участвовавшие в республиканских и международных турнирах по дебатам. В течение дня они будут помогать ученикам в выполнении всевозможных аргументационных упражнений. Параллельно с занятиями для школьников пройдёт и специальный курс для учителей «Аргумент на предметном и факультативном уроке» (на эстонском языке), его проведёт опытный тренер Сийм Рууль, сам являющийся педагогом по основному роду деятельности. Обучение для педагогов затронет методику дебатов, а также использование аргумента в ходе занятий по различным предметам.

Как ученики, так и учителя познакомятся с возможностями дальнейшего развития своих аргументативных навыков.

При наличии вопросов просим обращаться к Владиславу Лушину (тренер русскоязычного блока) – тел. 5388 8014, e-mail: vladislav.lushin@debate.ee либо к Кристин Партс (главный организатор Школы Аргументации) – тел. 5900 8066, e-mail: kristin.parts@debate.ee .

Также заходите на страницу Школы Аргументации в сети Facebook.