EVSi üldkoosolek 2008

Aeg:
2008-11-14
Koht:
Tartu
Formaat:
muu
Registreerumise lõpp:
0000-00-00
Maksimaalne osalejate arv:
0
Osavõtumaks:
0  (Kuhu maksta?)
Korraldaja:

Lisainfo

Üldkoosolek algab kell 20.00

Üldkoosoleku päevakord :

1. Ülevaade EVSi tegemistest.

2. 2007.-2008.aasta majandusaasta aruande kinnitamine

3. Nõukogu valimine

4. Muud küsimused

Loodame väga, et leiate aega kohale tulla. Kui te ei saa isiklikult kohale tulla, siis palun volitage kedagi, kes kindlasti kohaleläheb ning edastage volikiri sellele isikule. Volikirja näidise saate alla laadida: http://www.debate.ee/download/Volikiri1.doc

Kui teie seas on isikuid, kes ei ole veel EVS-i liikmed, kuid sooviks selleks saada, siis liitumisavalduse leiate siit: http://www.debate.ee/download/liitumisavaldus.rtf. Täitke see ära ning allkirjastage kas omakäeliselt või digitaalselt. Omakäeliselt allkirjastatud avaldused edastage posti teel (MTÜ Eesti Väitlusselts, Jõe 9, Tallinn) või andke üle mõnele juhatuse liikmele. Digitaalselt allkirjastatud avaldused edastage viru@debate.ee.

EVSi 2007-2008.majandusaasta aruande, millega oleks kasulik enne üldkoosolekut tutvuda, saate alla laadida siit: http://www.debate.ee/download/2007-2008.majandusaasta.pdf

Kindlasti võiksite mõelda ka nõukogusse kandideerimise peale - kas soovite ise kandideerida või kelle kandidatuuri sooviksite üldkoosolekul esitada.