Argumenteerimise ja läbirääkimiste koolitus

Aeg:
2007-10-06
Koht:
Tallinn
Formaat:
koolitus
Registreerumise lõpp:
2007-09-20
Maksimaalne osalejate arv:
15
Osavõtumaks:
3500  (Kuhu maksta?)
Korraldaja:
Kristiina Esop

Lisainfo

Koolitajad Andero Uusberg jaMatti Laarmaa.

Koolitusel keskendutakseavaliku esinemise mõjujõudu suurendavatele teguritele. Arutletakse, millised oskused on vajalikud, et oma usaldusväärsust kõnelejana arendada ning käsitletakse esinemistehnika võtteid, mille abil muutub eneseväljendus rahulikumaks ja selgemini mõistetavaks.Räägitakse argumenteerimise põhialustest ja harjutatakse oma mõtete esitamist argumentide kujul.Arendatakse kriitilise mõtlemise oskust ja oponendi argumentidele reageerimist.

Läbirääkimiste blokis käsitletakse kogu läbirääkimiste protsessi - valmistumisest lõpetamiseni, seal hulgas õpitakse tundma erinevaid läbirääkimiste tehnikaid ning ummikusse jooksnud läbirääkimiste ületamise võtteid, mis tagavad konstruktiivsete läbirääkimiste jätkumise. Omandatud oskused pannakse proovile rollimängudes.

Koolituse käigus omandatakse praktilisi oskusi igapäevase ametialase suhtlemise sisukamaks ja tulemuslikumaks muutmiseks. Teadmised argumendiõpetusest võimaldavad algatada sisulisi diskussioone ning olla edukam avaliku esinemise protsessides. Läbirääkimistehnikate tundmine võimaldab olla enesekindlam mitmetes keerulisemates suhtlemisprotsessides.