Fookus: tasuline kõrgharidus

Aeg:
2005-05-26
Koht:
Tallinn
Formaat:
muu
Registreerumise lõpp:
0000-00-00
Maksimaalne osalejate arv:
0
Osavõtumaks:
0  (Kuhu maksta?)
Korraldaja:
Heleri Saarik (55 597 131)

Lisainfo

Fookuse sarjas on aset leidmas järjekordne debatt teemal Eestis peaks kõrgharidus olema tasuline.
Teemat pooldaval ehk jaataval poolel väitleb Igor Gräzin Reformierakonnast ning tema vastu eitavalt poolelt Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast Jarno Laur
Moderaatoriks on Reimo Sildvee Eesti Väitlusseltsist.

Väitluse meediapartner onVäitlus toimib koostöös
Täpsem info ikka ja alati
Fookuse koduleheküljelt

Teema lühitutvustus
Lähenevate kõrgkooli sisseastumiskatsete taustal on taas agendasse tõusmas debatt kõrghariduse olemusest Eesti ühiskonnas üldisemalt.

Jaak Aaviksoo on ajakirjanduses avaldanud arvamust, et näeb tulevikus kõrgharidust Eestis tasulisena, kuna tung kõrgkoolidesse sunnib riiki piirama kõrghariduse kättesaadavust.Aaviksoo sõnul on tasulise õppe osatähtsus Euroopas juba tõusma hakanud. Näiteks otsustas hiljuti tasulise kõrghariduse sisse viia Suurbritannia ja sama teed kavatseb minna ka Saksamaa. Suurbritannia valitsus võttis hiljuti vastu otsuse, mille kohaselt tuleb tudengil riiklikus ülikoolis maksta aastas vähemalt 75 000 Eesti krooni. Ka Eestis on otsustatud kõrgharidusstrateegia osas hakata lähenema Euroopale.

Hetkel on kõrgharidust omandavatest tudengitest tasulisi õppureid veidi alla poole. Trend on kestnud viimased neli-viis aastat, kuid tõenäoliselt suureneb oma raha eest kõrgharidust omandavate inimeste hulk lähema viie aasta jooksul.

Samal ajal tuntakse muret kõrghariduse devalveerumise osas. Näiteks on tehtud portaalis www.tom.riik.ee ettepanek, mille kohaselt peaks tõstma lävendit sisseastumiseks ka riigieelarvevälistele õppijatele.Püstitatud on küsimus, kas erakõrgkoolid on oma olemuselt äriühingud ning, enamgi veel, kas nad ühtivad riiklike hariduslike eesmärkidega.

Eestis on hetkel olukord, kus selles osas pole saavutatud nö ühiskondlikku kokkulepet. Riigi tasandil on näiteks Reformierakond arvamusel, et kõrgharidus peaks Eestis suuremal määral olema üliõpilase enda vahenditest tasustatud ning vähem ülikooli ja riigi kaudu ning tõstatanud üldiselt küsimuse tasulise kõrghariduse olemusest.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond on seisukohal, et riik peab toetama elukestva õppe põhimõtet ning eemaldama seadustest kõik takistused teel teadmistepõhisesse ühiskonda.


Tulege avaldage arvamust ja elage kaasa!