Lincoln-Douglase formaat

Põhiomadused:

- eeskätt tudengitele mõeldud formaat
- üks ühe vastu väitlus
- kuus kõnet, neli minutit ettevalmistusaega
- ristküsitlused
- reeglina väärtusväitlused

- kasutatakse peamiselt USAs, Eestis eriti ei kasutata.

Lincoln – Douglase (LD) formaat pärineb populaarsetest väitlustest Abraham Lincolni ja Stephen Douglase vahel Illinoisi senatis aastal 1858. LD on üks – ühele väitlusformaat, mis põhineb väitlejate poolt seatud väärtustel ning nendest lähtuvatel argumentidel. Väitlus kestab 32 minutit ning mõlemal poolel on ettevalmistusaega 4 minutit. Jaatuse kohuseks on defineerida vajalikud võtmesõnad väideldavas teemas, esitada omapoolne väärtus ja selle kitsendus ning neid üleval hoides tuua välja 2-3 argumenti teema kaitseks. Argumendid peavad olema toetatud tõestusega. Eitaja ülesandeks on rünnata nii jaataja argumente kui ka väärtusi ja pakkuda omapoolne kaasus – 2-3 argumenti, lähtudes enda poolt seatud väärtusest ja selle kitsendusest (mis võivad kattuda jaataja omadega, kuid ei pruugi).

Väitluse struktuur on järgnev:

J konstruktiivne kõne              6 min
E ristküsitleb                           3 min
E konstruktiivne kõne             7 min
J ristküsitleb                            3 min
J esimene taastugevdus           4 min
E taastugevdus                        6 min
J teine taastugevdus                3 min

Mõlemal poolel on ettevalmistusaega 4 minutit.


Tagasi