Improkõne

Ex tempore ja improkõne on kaks sellist väitlusformaati, kus otsest väitlust kui sellist ei toimugi. Tegemist on üksikkõnedega, kus erinevate reeglite alusel antakse väitlejatele teemad, miles nad mõne aja möödudes peavad esitama oma kõned. Improkõne on kahest lühem, aga samal ajal mõneti keerulisem. 

Põhiomadused

- üksikkõne

- teemaks on tavaliselt kas kellegi tsitaat või lihtsalt mingi tuntud lausejupp (vanasõna, rida filmist või laulust) või ka lihtsalt üks sõna või nimi. 

- teemasid valmistatakse ette 10-20 minutit olenevalt osalevate väitlejate arvust

- teemade valikul on väitlejal võimalus valida tagurpidi lauale asetatud teemadest kaks ning seejärel 15 sekundi jooksul otsustada, kumma teema ta valib 

- väitlejal on 30 sekundit, et laval seistes mõelda välja 2-3 minutiline kõne

- kõnesid hindavad nende teemaga seotuse ja loogilisuse ning esituse alusel kohtunikud.

Eelkõige arendavad improkõned nagu ka ex-tempore kõned kiiresti korraliku struktuuriga kõnede koostamise oskust, samuti kiire kriitilise analüüsi läbiviimist. Algajatele on formaat hea, sest varasem kogemus teiste formaatidega pole improkõne puhul vajalik.

Ametlikke improkõne võistlusi ei ole Eestis veel kordagi toimunud, rohkem praktiseeritakse improkõnesid erinevatel väitlusseltsi üritustel vahepaladena, sest tihti (loomulikult mitte kohustuslikult ja kaugeltki mitte alati) on improkõned üsna humoorikad. 

 

Tagasi