Harjutuskohus

Harjutuskohtu väitlus (mock trial) on Eestis kasutuselolevatest väitlusformaatidest kõige detailsemalt reguleeritud. Väitluse sisuline pool on reeglitega täpselt ette nähtud. Samas ei pea alati kõiki reegleid järgima ja nii võib antud formaadist teha lühendatud variante. 

Peamised omadused:

» kaks viieliikmelist võistkonda

» neli kõnet ja kuus ristküsitlust

» kohtuistungit imiteeriv väitlus 

Eesti Väitlusseltsi harjutuskohtu formaat on mõeldud eelkõige mitte-juristidele ja on oluliselt atraktiivsem anglo-ameerika vandekohtusüsteemi jäljendamine. Aluseks võetakse siiski Eesti seadused, aga harjutuskohtu väitluses ei aeta seadustes juristi täpsusega järge, pigem on need üldpõhimõttelise väitluse aluseks. 

Harjutuskohtu väitluses kasutatakse eelkõige kriminaaljuhtumeid ja seega on poolte nimetusteks vastavalt kaitse ja prokuratuur. Kummaski võistkonnas on kolm tunnistajat ja kaks esindajat (vandeadvokaati/prokuröri). Kaasused ehk juhtumid, mille üle väideldakse, on koostatud väga põhjalikult ning seal on kõikide tunnistajate jutt täpselt kirjas. Igas kohtuväitluses osaleb kohtunik, kes juhib kogu istungit ning teeb istungi lõpus otsuse selle kohta, kas süüdistatav on süüdi või mitte.  

Keda formaat lähemalt huvitab, võib vaadata alltoodud reegleid ja blankette, mida kõike tuleb ühe harjutuskohtu istungi jooksul arvestada. Tagasi