Ex tempore kõne

Ex tempore kõne formaat on Eestis üsna tuntud, seda eelkõige tänu alates 1999. aastast korraldatud kõnevõistlusele, mis on leidnud kajastamist ka massiteabevahendites. 

Põhitunnused

- otsest väitlust ei toimu, tegemist üksikkõnedega
teemadeks on tavaliselt väitlusteemadega sarnased poliitilised või ühiskondlikud teemad, mis tihti on ka ühiskonnas parasjagu arutluse all.
- peale teema valimist on väitlejal aega 30 minutit, et valmistada ette oma kõne. 
kõne jooksul peab kasutama vähemalt 2-3 tsitaati või fakti antud teema kohta. 
- valmistumise ajal võib väitleja kasutada materjale, mille ta on eelnevalt ette valmistanud ja kaasa võtnud

Ex tempore kõned on enamasti tõsised, asjalikud ja konkreetsed. Kuna improviseeritust on vaja vähem ning olulisim on kõne ülesehitus ning esitamisoskus, saavad selles formaadis algajad edukalt konkurentsi pakkuda ka kogenud väitlejatele. 

Eelkõige arendavad ex tempore kõned nagu ka improkõned kiiresti korraliku struktuuriga kõnede koostamise oskust, samuti kiire kriitilise analüüsi läbiviimist. Algajatele on formaat hea just sellepärast, et varasem kogemus teiste formaatidega pole ex tempore kõne puhul vajalik.

USAs on levinud praktikaks, et ex tempore kõnevõistlus toimub üheaegselt mõne võistkondliku väitlusformaadi turniiriga ja väitlejad jooksevad võistkondliku formaadi voorust ex tempore turniiri vooru ja siis jälle võistkondlikku väitlusesse. Sellist turniirikorraldust Eestis veel proovitud pole.