Märka argumenti!


Esimesed sammud

2008. aasta I poolel käivitasime koostöös Avatud Eesti Fondiga valimiste-eelsel perioodil projekti „Märka argumenti“, kus juhiti ühiskonna tähelepanu poliitilise debati puudustele ning selles kasutatavatele ebaausatele võtetele. Projekti eesmärgiks oligi arendada valijate oskust eristada argumente demagoogiast ning kasvatada seeläbi nõudlust sisulisema valimisdebati järele.

Projekti raames toimus veebiväitluste sari koostöös ajalehega Postimees, kus erinevalt tavapärasest valimisdebatist oponeerisid poliitikutele meie väitlejad. Selline uus

formaat võimaldas pakkuda tihti vastaskandidaadi pihta suunatud ja demagoogilisest väitlusest sisukamat debatti, mis avas paremini poliitiliste lubaduste tausta. Väitluste eesmärgiks ei olnud tõestada, et meedias kõlavad poliitilised lubadused on tingimata valed või loosunglikud – eesmärk oli antud teemasid valija jaoks nii jaatavalt kui eitavalt poolelt argumenteerida, mis kokkuvõttes parandab kodanike valimisotsuste kaalutletust.

Projektist püsivaks tegevussuunaks

Kuna projekt õnnestus üle ootuste hästi ning tõestas oma kohta ja vajalikkust Eesti ühiskonnas, muutus see 2010. aastast väitlusseltsi püsivaks tegevussuunaks. Koostöös Postimehega on igakuiselt toimunud online väitlused, lisaks oleme valimiseelsetel perioodidel koostöös Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu ja Rahvusringhäälinguga viinud läbi valimisdebati jälgimist ja hindamist "Valimiste valvurite" blogis ning koostöös Postimehega jälginud ja kommenteerinud argumentatsiooni taset teledebattides nii Riigikogu, KOV kui presidendivalimiste eel.


Postimees.ee avaleht 16.02.2011


Kokkuvõtlikult on „Märka argumenti“ programmi ja Eesti Väitlusseltsi kaugemaks eesmärgiks kasvatada valimiseelse ja ka valimistevahelise avaliku arutelu sisukust. Kodanikud on tüdinenud valimiskampaaniate kasvavast loosunglikkusest, ometi ei ole selle põhjuseks üksnes manipulatiivsed kampaaniad – võib öelda, et pakkumine on selles osas nõudluse nägu. Seega tuleb diskussioonide sisukuse suurendamiseks kasvatada valijates kriitilist mõtlemist ehk nõudlust sisukama valimisdebati järele. Eesti Väitlusselts jätkab avalikkuse tähelepanu juhtimist põhjendamatule demagoogiale ning pakub nii valijaskonnale kui kandidaatidele ja nende erakondadele vajalikku väitlusalast haridust.

Lähemaks tutvumiseks veebiväitlustega ning "Märka argumenti" kajastusega meedias, leiate lingid artiklitele siit.