Teemad


Debate@Europe turniiril on kokku 5 teemavaldkonda ja 15 konkreetset väitlusteemat. Kõik teemad tegelevad erinevate nurkade alt Euroopaga seotud või Euroopa jaoks oluliste küsimustega. 

Turniir kestab 2012. aasta novembri lõpuni. Väitlused toimuvad aprillis, mais, juunis, septembris ja oktoobris. Igale kuule on pühendatud üks teemavaldkond ja iga kuu väideldakse kolmel erineval selle kuu teemavaldkonnast pärit konkreetselt sõnastatud väitlusteemal. 

Aprilli teemavaldkond oli "International Migration"
Mai teemavaldkond oli "Solidarity in Europe"
Suve teemavaldkond oli "Europe and the World"

Konkreetsed väitlusteemad kuulutatakse välja 24h enne uue väitlusnädala algust ehk siis pühapäeva õhtuti. Turniiri, sh. ka teemade välja kuulutamise täpsemat ajakava vaata siit.


Sügisel tulevad teemavaldkonnad, on: 
  • Society and Culture
  • "Old" and "New" Europe

Teemavaldkondade kohta saab täpsemalt lugeda Debate@Europe rahvusvaheliselt kodulehelt. Seal on näidistena olemas ka Debatabase'ist võetud väitlusteemad, mis nende valdkondade alla kuuluvad ja mille sarnased tulevad ka Debate@Europe turniiri teemad. 
               

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.